logo_new_si

Klinična farmacija

Enoviti magistrski študij farmacija, 8. semester
Alternativni predmet A3

Obseg: 60 ur (45 ur predavanj, 15 ur vaj), 5 ECTS

Učitelj: prof. dr. Aleš Mrhar

Cilj predmeta je spoznati osnovne koncepte zdravljenja z zdravili, kliničnega preizkušanja zdravil in farmakoterapije najpomembnejših bolezenskih stanj.
Vsebina predmeta obsega spremljanje primarnih in sekundarnih kliničnih izidov zdravil, klinično farmakokinetiko in terapevtsko spremljanje plazemskih koncentracij zdravil, interakcije in neželene učinke zdravil, klinično preizkušanje zdravil in farmakoterapijo arterijske hipertenzije, koronarne bolezni, srčnega popuščanja, astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni, psihoz, depresij in anksioznosti, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, infekcij, diabetesa, bolečine, osteoartritisa in revmatoidnega artritisa, peptičnega ulkusa, rakavih obolenj ter farmakoterapijo v obdobju nosečnosti in laktacije.

Učbeniki in literatura

L. Shargel, A. H. Mutnick, et al. (Eds.), Comprehensive Pharmacy Review (5th Ed.), Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2004.
R. Walker, C. Edwards, Clinical Pharmacy and Therapeutics (3rd Ed.), Elsevier Science, Philadelphia, 2003.