logo_new_si
logo LMD resized


Odvzem in transport vzorcev


Genotipizacija, Izolacija in hramba DNA

Za analizo odvzamemo 3 ml venske krvi z dodatkom EDTA. Vzorce hranimo na 2 do 8 °C in jih dostavimo v laboratorij najkasneje v 3 dneh (pri 2 do 8 °C). V izjemnih primerih (otroci) lahko za analizo odvzamete tudi manjši volumen venske ali kapilarne krvi z dodatkom EDTA, vendar ne manj kot 0,3 mL. Pisna navodila za odvzem bioloških vzorcev za analizo in transport odvzetih vzorcev do laboratorija so navedena tudi na Laboratorijski naročilnici.

Vzorec za analizo je lahko tudi izolirana DNA. Transport do laboratorija v tem primeru lahko poteka na sobni temperaturi, na primer po pošti.Metaboliti azatioprina

Preiskavo naročite tako, da preiskavo označite na naročilnici, ki jo dobite na spletni strani laboratorija LMD. Bolniku v vašem laboratoriju odvzamejo:

  • 3 ml venske krvi z dodatkom EDTA za analizo metabolitov azatioprina
  • 3ml venske krvi z dodatkom EDTA za določitev števila eritrocitov

V vašem laboratoriju določijo število eritrocitov takoj po odvzemu iz svežega vzorca krvi in podpisan laboratorijski izvid priložijo k vzorcu krvi za analizo metabolitov.

Transport vzorcev

3 ml krvi za analizo metabolitov azatioprina skupaj izvidom števila eritrocitov najpozneje naslednji dan zjutraj (!) pošljite v Laboratorij za molekularno diagnostiko, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Priporočljivo je, da šofer ali vaš laboratorij predhodno obvesti LMD: kontaktna oseba je petra.ferkov@ffa.uni-lj.si, telefon 01 47 69 597 ali manja.cedilnik@ffa.uni-lj.si  telefon 01 47 69 597.

 


Vsa dodatna svetovanja glede odvzema bioloških vzorcev in njihovega transporta do laboratorija so dosegljiva na telefonski številki laboratorija.

Obratovalni čas: 9:00 – 15:00
Telefonska številka: +386 (0)1 47 69 597, +386 (0)1 47 69 500