logo_new_si
ozadje

Ozadje

Področje zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ) je izrazito interdisciplinarno in hitro se razvijajoče. Temelji na somatskih celičnih terapijah, genskem zdravljenju in tkivnem inženirstvu. Tovrstna zdravila imajo izreden potencial za doseganje dolgoročnega izboljšanja ali celo ozdravitev bolezni, ki jih v tem trenutku s sinteznimi in biološkimi zdravili še ne moremo pozdraviti. Translacija temeljnih raziskav na področju naprednih terapij v klinično prakso se sooča s številnimi izzivi, katerih reševanje zahteva vključevanje več deležnikov od raziskovalcev do regulativnih organov ter od biotehnoloških podjetij do ekonomskih farmakoevalvatorjev. Posamezniki, ki želijo aktivno vstopiti v svet ZNZ, zato potrebujejo specifične veščine ter interdisciplinarna znanja s področij znanosti, pred-kliničnih testiranj in kliničnih preskušanj, biotehnoloških proizvodnih procesov, regulatornih predpisov ter farmakoekonomike.

 

Namen

Glavni namen predlaganega projekta je umestitev slovenskega prostora na prebojnem področju teh inovativnih zdravil. Za doseganje tega namena smo si zastavili sledeče cilje:

  • znanstvenikom in strokovnjakom biomedicinskih znanosti ponuditi sodobno izobraževanje v obliki spletnih tečajev in poletnih šol;
  • širši javnosti ponuditi informativen, poljudno-znanstven vpogled v tematiko ZNZ na seminarjih;
  • spodbuditi razpravo o pomenu razvoja, proizvodnje in regulacije ZNZ med glavnimi deležniki v okviru strokovne javnosti s strokovnim kolokvijem;
  • preveriti izobraževalni model z mikrodokazili;
  • implementacija mikrodokazil (za vseživljenjsko učenje) v učni proces.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

noga