logo_new_si

Raziskovalni projekti ARRS

AKTIVNI

Razvrstitev: po šifri


ŠIFRA


Naslov


Trajanje


Vodja (nosilec oz FFA)

J1-3018

Pametne sonde za zgodnjo napoved Alzheimerjeve bolezni z ex vivo testom

1.10.2021 - 30.9.2024

UL FKKT Janez Košmrlj
UL FFA Stanislav Gobec

J1-3021

Platforma osnovana na sintetičnih biofilmih za preučevanje in razvoj novih proti biofilmskih pristopov

1.10.2021 - 30.9.2024

UL BF Iztok Dogša
UL FFA Nace Zidar

J1-3030

MTAvsAMR: novi večtarčni antibiotiki proti večkratno odpornim bakterijam

1.10.2021 - 30.9.2024

Lucija Peterlin Mašič

J1-3031

Razvoj novih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz za boj proti odpornim infekcijam

1.10.2021 - 30.9.2024

Nace Zidar

J1-4400

Vrednotenje prehodnih stanj proteinov

1.10.2022 - 30.9.2025

KI Simona Golič Grdadolnik
FFA Stanko Gobec

J1-4402

Dinamični model molekulskega stroja DNA topoizomeraze tipa II in razvoj katalitičnih inhibitorjev

1.10.2022 - 30.9.2025

KI Andrej Perdih
UL FFA Marija Sollner Dolenc

J1-4414

ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil

1.10.2022 - 30.9.2025

UP FAMNIT Dušanka Janežič
UL FFA Stanislav Gobec

J1-4417

Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev 7 in 8 za imunoterapijo raka

1.10.2022 - 30.9.2025

Matej Sova

J1-50023
3DfluorCO - Tridimenzionalni fluor-vsebujoči bioizosteri karbonila: asimetrična sinteza in validacija
  01.10.2023-30.09.2026  Andrej Emanuel Cotman 
J1-50037  Razvoj selektivnih razgrajevalcev CDK1 za zdravljenje T-celičnih malignih obolenj   01.10.2023-30.09.2026 Izidor Sosič 
J1-50038 Nove terapije Ewingovega sarkoma osnovane na zaviralcih Hsp90   1.1.2024 - 31.12.2026 Tihomir Tomašič 
J1-50039  Razbijanje sten: razvoj inhibitorjev D,D- in L,D-transpeptidaz   01.10.2023-30.09.2026 Stanislav Gobec 

J2-3043

Izkoriščanje magneto-mehanskega učinka pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni

1.10.2021 - 30.9.2024

IJS Slavko Kralj
UL FFA Petra Kocbek

J2-4480

Odstranjevanje izbranih protimikrobnih učinkovin s hibridno kavitacijsko-plazemsko tehnologijo iz vodnih matric različnih kompleksnosti (Causma)

1.10.2022 - 30.9.2025

FS Martin Petkovšek
FFA Jurij Trontelj

J3-3062

Avtologni imunohibridomi in napredno zdravljenje trojno negativnega raka dojk stadijev II in III

1.10.2021 - 30.9.2024

Matjaž Jeras

J3-3071

Katepsina B in X v tumorskih matičnih celicah raka dojke – molekulske tarče in pomen za protitumorno terapijo

1.10.2021 - 30.9.2024

IJS Ana Mitrović
UL FFA Janko Kos

J3-3079

Baktericidna nanorezila: preizkus bimodalnega mehanokemijskega odstranjevanja trdovratnih biofilmov

1.12.2021 - 30.11.2024

Stane Pajk

J3-4496

Adjuvansi naslednje generacije za mukozna cepiva

1.10.2022 - 30.9.2025

Žiga Jakopin

J3-4499

MEHANIZMI ODZIVA NA IL 12/23 ZAVIRALCE PRI ULCEROZNEM KOLITISU - NAPROTI PERSONALIZIRANI MEDICINI

1.10.2022 - 30.9.2025

UKC David Drobne
UL FFA Iztok Grabnar

J3-4527

Mišični sekretom in kostne celice - sodelovanje pri osteosarkopeniji (MiKOSA)

1.10.2022 - 30.9.2025

Janja Marc

J3-50099
Nov terapevtski pristop za zdravljenje alergijskih bolezni, ki temelji na inhibiciji interakcije med epitopi in paratopi   01.10.2023-30.09.2026 UKC Golnik Viktorija Tomič
UL FFA Mojca Lunder
 

J3-50116

Srčne skrbi: osvetlitev mehanizmov kardiotoksičnosti proteasomskih zaviralcev

 01.10.2023-30.09.2026 Martina Gobec
J3-50123 Inhibitorji nastanka bakterijskih biofilmov: nov pristop za obvladovanje bakterijske rezistence    01.10.2023-30.09.2026  Martina Hrast Rambaher

J4-3092

Razvoj biološko aktivnih in kemijsko obstojnih ksantofilov, temelječ na trajnostnem estrenju ksantofilov iz obnovljivih naravnih virov

1.10.2021 - 30.9.2024

KI Alen Albreht
UL FFA Ilija German Ilić

J4-3096

Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji Clostridioides difficile

1.10.2021 - 30.9.2024

Borut Štrukelj

J4-4556

Nov pristop za gnojenje rastlin, ki temelji na mikrobnih biokatalitičnih agregatih

1.10.2022 - 30.9.2025

IJS Tomaž Rijavec
UL FFA Špela Zupančič

J4-50139
Valorizacija odpadkov žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle) za razvoj bioaktivnih izvlečkov s potencialno zaščitno aktivnostjo na humani žilni sistem   01.10.2023-30.09.2026 KI Alen Albreht 
UL FFA Lovro Žiberna 

J7-4418

Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij

1.10.2022 - 30.9.2025

Špela Zupančič

J7-4420

Selektivno mehansko odstranjevanje bakterijskih biofilmov s konjugiranimi magnetnimi nanodelci

1.10.2022 - 30.9.2025

IJS Aleš Berlec
UL FFA Marko Anderluh

J7-4635

MitoCan - Predklinični razvoj novih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov za zdravljenje raka

1.10.2022 - 30.9.2025

Lucija Peterlin Mašič

L1-3160

Razvoj visokokoncentriranih proteinskih formulacij in vrednotenje kinetike absorpcije po subkutani aplikaciji

1.10.2021 - 30.9.2024

Iztok Grabnar

L2-4455

Kvantitativna spektroskopija sipajoče svetlobe kot procesno analizna tehnologija v farmacevtski proizvodnji

1.10.2022 - 30.9.2025

FKKT Franjo Pernuš
UL FFA Rok Dreu

L3-3176

Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19

1.10.2021 - 30.9.2024

Janja Zupan

L3-3177

Vrednotenje varnosti kanabidiolov in pomen za javno zdravje in vedenje potrošnikov

1.10.2021 - 30.9.2024

NIB Metka Filipič
UL FFA Jurij Trontelj

L4-4564

Biotehnološki potencial izbranih mikroorganizmov iz Sečoveljskih solin za uporabo v kozmetičnih izdelkih

1.10.2022 - 30.9.2025

NIB Ana Rotter
UL FFA Alenka Zvonar Pobirk

L7-50044  Učinkovitost in varnost dopolnjevanja prehrane za kakovost spanja: znanstveno utemeljeni dokazi kot podlaga za informirane odločitve
 01.10.2023-30.09.2026 Inštitut za nutricionistiko Igor Pravst
UL FFA Mitja Kos 

N1-0169

Kovalentni pristop k boju proti bakterijski rezistenci

1.1.2021 - 31.12.2023

Stanislav Gobec

N1-0172

Fotokemijski pristop za odkrivanje naprednih ATP-kompetitivnih prob z zaviralnim delovanjem na Topoizomerazo IIalfa

1.1.2021 - 31.12.2023

Janez Ilaš

N1-0277

Raziskave multifunkcionalnih spojin, usmerjenih proti nevroinflamaciji in holinergičnem pomanjkanju pri Alzheimerjevi bolezni (NCN)

1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Stanislav Gobec

N1-0331  Dvojni udarec NF-κB signalni poti: razvoj razgrajevalcev proteinov TAK1 in IKKβ za zdravljenje z vnetjem povezanih bolezni   1.1.2024 - 31.12.2027 Izidor Sosič 
N1-0363  Nadomestki bisfenola A: zdravstvena tveganja za endokrini in kardiovaskularni sistem (Akonim: BPAsubRisk 1.3.2024 - 28.2.2027  Marija Sollner Dolenc  

Z1-4405

Razvoj novih antibiotikov s sočasnim zaviranjem beta-laktamaz in penicilin-vezočih proteinov

1.10.2022 - 30.9.2024

Alen Krajnc

 


ZAKLJUČENI

Razvrstitev: po šifri


ŠIFRA


Naslov


Trajanje


Vodja

J1-1709  Strukturni vpogled v mehanizem tvorbe površine bakterije Clostridium difficile  1.7.2019 - 30.6.2023 IJS dr. Dušan Turk
FFA dr. Janez Mravljak 
J1-1717 Razvoj novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem  1.7.2019 - 30.6.2023 Tihomir Tomašić

J1-1715

Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni

1.7.2019 - 30.6.2022

Dušanka Janežič


J1-2483
Radiofarmaki z antagonističnim delovanjem na CCK2R  1.9.2020 - 31.8.2023 Marko Anderluh
J1-2484 Razvoj protibakteriskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptidoglikana   1.9.2020 - 31.8.2023 Stanislav Gobec 
J1-2485
Poljub smrti glavnim dejavnikom apoptoze: razvoj razgrajevalcev proteinov BCL-2 in BAX

1.9.2020 - 31.8.2023

Izidor Sosič


J1-7302

Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov

1.1.2016 - 31.12.2018

Petra Kocbek

J1-7479

Strukturni vpogled v metabolizem joda

1.1.2016 - 31.12.2018

CIPKEBIP Dušan Turk
FFA Stanko Gobec

J1-7515

Receptorji za toksine rastlinskih patogenov

1.1.2016 - 31.12.2018

KI Gregor Anderluh
FFA Stanislav Gobec

J1-8140

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi

1.5.2017 - 30.4.2020

NIB Metka Filipič
FFA Marija Sollner Dolenc

J1-8145

Dinamični vidik vezave ligandov na proteine

1.5.2017 - 30.4.2020

KI Simona Golič Grdadolnik
FFA Gobec Stanko

J1-8152

Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus

1.5.2017 - 30.4.2020

IJS Dušan Turk
FFA Marko Anderluh

J1-9192

Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

1.7.2018 - 30.6.2021

Lucija Peterlin Mašič

J1-9194

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

1.7.2018 - 30.6.2022

Julijana Kristl

J3-1745 Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti 1.7.2019 - 30.6.2023 Martina Gobec 
J3-1749
Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema  1.7.2019 - 30.6.2023  Janja Zupan 

J3-1759

Celostna karakterizacija zadetkov analiz GWAS - pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (GWASforAna)

1.7.2019 - 30.6.2022

Janja Marc

J3-2517
Razvoj himernih multiplih agonistov receptorjev prirojene imunosti kot učinkovitih adjuvansov za cepiva  1.9.2020 - 31.8.2023 Žiga Jakopin 
J3-2518

Proteini APOBEC in onkogeneza virusov HPV

 1.9.2020 - 31.8.2023 UNG Martina Bergant Marušič
UL FFA Marija Nika Lovšin
J3-2521
Vnetni proces pri intersticijskem cistitisu in ovrednotenje delovanja agonistov kanabinoidnih receptorjev sečnega mehurja – od celic do pacienta    1.9.2020 - 31.8.2023  UL MF Peter Veranič
FFA Mojca Kerec Kos 

J3-7245

Odkrivanje novih regulatorjev izražanja RANKL, ključne molekule ne samo v kostni prenovi

1.1.2016 - 31.12.2018

Janja Marc

J3-7494

Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

1.1.2016 - 31.12.2018

MF Mateja Erdani Kreft
Petra Kocbek

J3-8207

Novi izzivi folatne terapije v porodništvu in ginekologiji

1.5.2017 - 30.4.2020

UKC LJ Ksenija Geršak
FFA Irena Mlinarič-Raščan

J3-8210

Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni

1.5.2017 - 30.4.2020

UKC LJ Mirza Šabovič
FFA Janja Marc

J3-9256

Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva

1.7.2018 - 30.6.2022

Žiga Jakopin

J3-9267

Zaviranje aktivnosti katepsina X kot nov pristop za zdravljenje Parkinsonove bolezni

1.7.2018 - 30.6.2021

Anja Pišlar

J4-1767

Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

1.7.2019 - 30.6.2022

InnoRenew Andreja Kutnar
FFA Samo Kreft

J4-1776

Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F

1.7.2019 - 30.6.2022

Janko Kos

J4-1778

Uporaba malega proteina bakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus

1.7.2019 - 31.12.2022

UL BF Matej Butala
FFA Stanislav Gobec

J4-7640

Elektrostatska imobilizacija bakterij in vpliv na njihovo fiziologijo

1.3.2016 - 28.2.2019

IMMT Aleš Lapanje
FFA Julijana Kristl

J4-8227

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X.

1.5.2017 - 30.4.2020

Janko Kos

J4-9327

Ciljanje, slikanje in zdravljenje kolorektalnega raka z varnimi teranostičnimi bakterijami

1.7.2018 - 30.6.2021

JS Aleš Berlec
FFA Janko Kos

J7-2603
UČINKOVITOST BAKTERIOFAGOV ZA ZDRAVLJENJE EKSTRACELULARNIH IN INTRACELULARNIH BAKTERIJSKIH OKUŽB IMPLANTATOV   1.9.2020 - 31.8.2023 UL FKKT Aleš Podgornik
UL FFA Janja Zupan

L1-8157

Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

1.5.2017 - 30.4.2020

Stanislav Gobec

L2-7550

Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom

1.3.2016 - 28.2.2019

OI Igor Emri
FFA Albin Kristl

N1-0068

Identifikacija nepetidnih inhibitorjev imunoproteasoma z metodami razvoja učinkovin na osnovi fragmentov

1.11.2017 - 31.10.2020

Stanislav Gobec

N1-0098

Odkrivanje in mehanizem delovanja novih spojin vodnic hEag1 kalijevih kanalov s protirakavim delovanjem

1.1.2019 - 31.12.2022

Lucija Peterlin Mašič

NC-0004

NOBIL - Novi biološki označevalci v levkemiji

1.5.2018 - 30.4.2020

Irena Mlinarič Raščan

NC-0009

Razvoj novih karbamatnih sond za holinesteraze

1.4.2019 - 31.3.2021

Stanislav Gobec

V1-1914

Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH

1.11.2019 - 31.10.2020

KI Marjan Vračko - Grobelšek
FFA Marija Sollner Dolenc

V3-1636

Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (akronim SONDA)

1.10.2016 - 30.9.2018

UKC LJ Miran Brvar
FFA Lucija Peterlin Mašič

V4-1605

Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor)

1.10.2016 - 30.9.2019

IHPS Košir Iztok Jože
FFA Stanko Srčič

V4-2038

DNK cepiva in peptidnih inhibitorji proti SARS-CoV-2

1.10.2020 - 30.9.2022

KI Roman Jerala
FFA Borut Štrukelj

Z1-1859

Kovalentni zaviralci: zaviranje monoamin oksidaze preko nekatalitskih aminokislinskih ostankov

1.7.2019 - 30.6.2021

Damijan Knez

Z1-2635

Modularna asimetrična totalna sinteza biološko aktivnih naravnih produktov z več kiralnimi centri

1.9.2020 - 31.8.2022

Andrej Emanuel Cotman

Z1-7181

Strukturno podprta optimizacija na nitroksolinu osnovanih zaviralcev katepsina B kot potencialnih zdravil za zdravljenje raka

1.1.2016 - 31.12.2017

Izidor Sosič

Z1-8158

Razvoj novih zaviralcev encimov biosinteze peptidoglikana MurA in MurB

1.5.2017 - 30.4.2019

Marko Jukič

Z1-9195

Zaviralci butirilholin-esteraze za lajšanje simptomov Alzheimerjeve bolezni

1.7.2018 - 30.6.2020

Urban Košak