logo_new_si

Vrednotenje varnosti kanabinoidov in pomen za javno zdravje in vedenje potrošnikov

Šifra:

L3-3177

Obdobje:

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Obseg:

0,08 FTE

Vodja:

Jurij Trontelj

Veda:

3.08 Medicina / Javno zdravstvo

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18729

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18729

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18729

Opis:

Kanabidiol (CBD) spada med naravne kanabinoide, edinstveno skupino bioaktivnih sestavin konoplje. CBD ima različne farmakološke učinke, vendar nima psihotropnih lastnosti, ki so značilne za THC. Poleg nekaterih kliničnih   aplikacij je dandanes CBD v središču množičnih trženskih akcij in predmet poročil, ki trdijo, da CBD pomaga pri številnih boleznih. Na tržiču je na voljo v obliki prehranskih dopolnil, hrane in kozmetičnih izdelkov. Naraščajoča sprejemljivost, dostopnost in uporaba CBD-ja pa je nedavno izzvala zaskrbljenost za javno zdravje. Zato regulatorni organi in agencije v Evropi in ZDA za živila in kozmetične izdelke, ki vsebujejo CBD, pred vstopom na trg zahtevajo da pridobijo odobritev. Glavna ovira v postopku odobritve   je pomanjkanje ustreznih toksikoloških podatkov za CBD, kar onemogoča oceno tveganja za zdravje ljudi. V okviru ocene varnosti kemikalij in izdelkov za uporabo pri ljudeh, so podatki o genotoksični aktivnosti izredno pomembni, in so obvezni za vse nove kemikalije,   pa tudi za izdelke, ki se uporabljajo kot zdravila, prehranski dodatki, kozmetiko itd. Genotoksične spojine povzročajo poškodbe DNK in genske spremembe v somatskih in zarodnih celicah, ki so povezane z resnimi učinki na zdravje, vključno z rakom, degenerativnimi   boleznimi in dednimi boleznimi, ki se lahko pojavijo tudi pri nizki izpostavljenosti in s kliničnimi znaki, ki se izrazijo z zakasnitvijo. Kljub široki uporabi konopljinih izvlečkov in CBD-jev je podatkov o njihovih potencialnih genotoksičnih lastnostih izjemno   malo. Objavljeni sta dve študiji, ki poročata da CBD povzroča  kromosomske poškodbe,  in vitro in in vivo ter študija, ki poroča da izvleček površinskih delov Cannabis sativa L, ki vsebuje 25% CBD ni genotoksičen. Druga težava, ki preprečuje oceno tveganja, je dejstvo, da so izdelki, ki vsebujejo CBD, javno dostopni in jih uživajo   zelo različni posamezniki, za različne zdravstvene težave v različnih količinah, kar ne omogoča ocene obsega izpostavljenosti CBD-ju. Dve glavni vprašanji, ki ju naslavljamo v projektu, sta: i) ali CBD in kompleksni ekstrakti  konoplje delujejo   genotoksično in kakšni so mehanizmi njihovega delovanja? in ii) Kako potrošnik izbira in kakšne izdelke, ki vsebujejo CBD, uporablja? V   prvem delu projekta bomo raziskali potencialno genotoksičnost CBD-ja in ekstraktov konoplje z definirano sestavo. Uporabili bomo standardno baterijo testov genotoksičnosti (bakterijski test genskih mutacij in test mikrojeder na celicah sesalcev), dopolnjeno z indikatorskimi testi genotoksičnosti (test kometov in ?H2AX) ter testi citotoksičnosti (celični cikel in proliferacija, oksidativni stres, apoptoza). Vzporedno bomo proučili tudi metabolizem CBD-ja in ekstraktov. Za razjasnitev osnovnih mehanizmov genotoksičnosti, ki so bistvenega pomena pri sodobni oceni tveganja, bomo izvedli toksikogenomske analize za prepoznavanje najbolj občutljivih molekulskih poti, povezanih z opaženimi genotoksičnimi učinki in drugimi celičnimi učinki. V drugem delu projekta želimo raziskati percepcijo javnosti glede uporabe izdelkov, ki vsebujejo CBD, in zbrati podatke za oceno izpostavljenosti različnih skupin potrošnikov CBD izdelkov.  V okviru projekta bomo pridobili nova znanja o potencialnem tveganju za zdravje zaradi uživanja izdelkov, ki vsebujejo CBD, in tako zagotovili objektivne argumente za priporočila in predpise za varovanje zdravja potrošnikov. Za izvedbo kompleksnih nalog projektni konzorcij sestavljajo partnerji s komplementarnim strokovnim znanjem na področju toksikologije, genetske toksikologije, genomike z bioinformatiko (NIB), farmakologije (FFA), vedenja potrošnikov (EF) in industrijski partner z znanji  proizvodnje ekstraktov, komercializaciji in pregledom nad zahtevami zakonodaj (PharmaHemp).

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18729

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18729

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.