logo_new_si

Partnerske univerze

 

Vodilna univerza tega projekta je Karlovska univerza in njena Fakulteta za farmacijo.

 

 • Fakulteta za farmacijo,
  Karlovska univerza

  Karlovska_univerza

   

  Fakulteta za farmacijo Karlovske univerze je ena izmed dveh fakultet za farmacijo na Češkem. Študente izobražuje za uspešno delovanje na vseh področjih v farmaciji, kot so lekarniška farmacija, klinična farmacija v javnih in zasebnih bolnišnicah, farmacevtska industrija, menedžment v farmaciji/zdravstvu in v raziskavah in razvoju. Vse to ne bi bilo možno brez najsodobnejših raziskav in akademskega osebja, dobre raziskovalne infrastrukture in zadostnega financiranja raziskovalne dejavnosti. Fakulteta za farmacijo Karlovske univerze je vodilna raziskovalna ustanova na Češkem na različnih farmacevtskih področjih, vključno z analitično kemijo/farmacevtsko analizo, farmacevtsko kemijo, farmakologijo, toksikologijo in klinično farmacijo. Po lestvici QS World University Ranking 2020 po področjih, Farmacija in farmakologija, se Karlovske univerza uvršča med 151. in 200. mesto. Ta rezultat se lahko v veliki meri pripiše pomembnosti Fakultete za farmacijo Karlovske univerze na tem področju. Omeniti pa je potrebno tudi, da je ta fakulteta tudi najbolj produktivna raziskovalna ustanova v regiji Hradec Králové.
     
     
   

  Alma Mater Studiorum,
  Univerza v Bologni

   Alma_Mater_Studiorum_Univerza_Bologna
  Alma Mater Studiorum – Univerza v Bologni (UNIBO) je bila ustanovljena leta 1088 in je najstarejša univerza v Zahodni Evropi. Dandanes še vedno ostaja ena izmed najpomembnejših univerz v Evropi s približno 87.000 študenti, 32 oddelki, petimi fakultetami, približno 2.800 akademiki in 2.900 administrativnih delavcev. UNIBO se nahaja v regiji Emilia-Romagna v centru severne Italije. Razdeljena je v pet kampusov, od katerih je eden v centru Bologne in štirje dodatni v regiji Romagna.

  UNIBO je danes najbolj mednarodno usmerjena italijanska univerza.
  Izmed oddelkov UNIBO sodelujeta pri projektu OEMONOM dva: Oddelek za farmacijo in biotehnologijo (FaBiT) in Oddelek za pedagoške študije »G. M. Bertin« (EDU).
     
     

  Fakulteta za farmacijo, 
  Univerza v Pécsu

   Fakulteta_za_farmacijo_Univerza_Pecs
  Univerza v Pécsu je s svojimi 20.000 študenti, več kot 4.500 mednarodnimi študenti, 1.400 predavatelji in raziskovalci ter 10 fakultetami ena izmed največjih univerz na Madžarskem in center znanja v podonavski regiji. Njene korenine segajo v leto 1367. Univerza v Pécsu predstavlja klasične vrednote, medtem ko se uspešno sooča tudi z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Univerza v Pécsu je ena izmed vodilnih raziskovalnih univerz v državi in ima močno ozadje v raziskovalni dejavnosti. Raziskovalni center Szentágothai je dom številnih medicinskih, farmacevtskih in drugih raziskovalcev. Univerza ima 21 doktorskih šol, vključno s Farmacevtsko doktorsko šolo. Šolanje na področju farmacije se je začelo leta 2000 po ustanovitvi Inštituta farmacevtskih znanosti. Program Farmacija je bil akreditiran s strani Madžarskega odbora za akreditacije leta 2006. Sprva je bil ta program del Medicinske fakultete. Neodvisna Fakulteta za farmacijo pa je bila ustanovljena leta 2016. Njen cilj je izobraziti farmacevte, ki bi preko teoretičnega in praktičnega znanja ter upoštevanja etičnih načel, bili sposobni sodelovati na raznolikih področjih v zdravstvu, farmacevtskih raziskavah in farmacevtski industriji. Diplomanti lahko delajo ne le v javnih, temveč tudi v bolnišničnih lekarnah ter kot klinični farmacevti. Diplomanti z interesom za raziskovanje lahko najdejo službo v raziskavah in razvoju v farmacevtski industriji. Tisti, ki jih zanima ekonomski aspekt pa se lahko vključijo v trženje ali menedžment farmacevtskih izdelkov.
     
     

  Fakulteta za farmacijo, 
  Univerza v Portu

   Fakulteta_za_farmacijo_Univerza_Porto
  Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu je najstarejša fakulteta za farmacijo na Portugalskem. Ustanovljena je bila leta 1921 in je nadaljevala tradicijo Šole za farmacijo, ki je bila ustanovljena leta 1836. Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu je institucija, osredotočena na poučevanje in raziskave na področju farmacevtskih znanosti. Poleg prenosa farmacevtskega znanja in veščin, skrbi za humanistične in etične vrednote ter izobraževanje strokovnjakov na področju farmacevtskih znanosti. Predavanja Fakultete za farmacijo Univerze v Portu so redno posodobljena, da se vzdržuje kvaliteta poučevanja in da se zadosti potrebam trga delovne sile. Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu ponuja raznolike programe, med drugim integriran magisterij iz farmacevtskih znanosti, sedem programov 2. stopnje in sedem programov 3. stopnje. Nekateri programi so ponujeni v sodelovanju z drugimi institucijami. Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu tudi promovira pedagoške, znanstvene in tehnične izmenjave na nacionalni in mednarodni ravni ter razvija izvenštudijska in strokovna izobraževanja. Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu se zaveda svoje odgovornosti v družbi in zato ponuja javne storitve, ki utrjujejo njeno vlogo v lokalni skupnosti. Fakulteta za farmacijo Univerze v Portu je izjemno aktivna in produktivna fakulteta in je umeščena na prvo mesto Univerze v Portu po številu objav v revijah z visokim faktorjem vpliva. Vsi akademiki so integrirani v raziskovalne enote, ki so ocenjene kot zelo dobre ali odlične s strani portugalske Fundacije za znanost in tehnologijo.
     
     

  Fakulteta za farmacijo, 
  Univerza Komenskega v Bratislavi

   Fakulteta_farmacijo_Univerza_Komenskega_Bratislava

  Univerza Komenskega v Bratislavi je najstarejša univerza na Slovaškem. Ustanovljena je bila leta 1919 in ohranja univerzitetno tradicijo Academie Istropolitane, ki jo je v Bratislavi leta 1465 ustanovil Matija Korvin, ogrski kralj. Glavni cilj Univerze Komenskega v Bratislavi je napredek in podajanje znanja. Je znanstvena ustanova, v kateri raziskave odpirajo nova obzorja in hkrati pospešujejo prenos znanja. Od ostalih raziskovalnih ustanov se razlikuje  predvsem po avtonomnem zastavljanju vprašanj, neodvisnosti v bazičnih raziskavah, osredotočenosti na izobraževanje in dejstvu, da znotraj svojih zidov gosti skoraj vse znanstvene discipline. Kot univerza želi biti med vodilnimi v Evropi po akademski odličnosti in mednarodni orientiranosti. Njeni glavni strateški cilji so:

  • ohraniti in razviti svojo identiteto kot raziskovalna in izobraževalna ustanova najvišje mednarodne kakovosti;
  • poskrbeti za izjemno izobraževalno okolje, ki podpira študij širokega nabora akademskih disciplin;
  • izobraziti alumne, ki jih ne odlikujejo le osebni in strokovni dosežki, temveč tudi visoke človeške vrednote;
  • pospešiti znanstveno in kulturno vizijo družbe in gospodarske blaginje.
     
   

  Lorenska univerza

   Lorenska_univerza
  Z lokacijo v središču Evrope ima Lorenska univerza pomembno vlogo v čezmejni akademski mreži, imenovani »University of the Greater Region«, ki zajema še Tehnično univerzo v Kaiserslauternu, Univerzo v Liège-u, Univerzo v Luksemburgu, Univerzo v Saarlandu in Univerzo v Trieru. Lorenska univerza je razvila velik nabor mednarodnih aktivnosti, vključujoč študentske izmenjave, raziskovalna sodelovanja in mobilnost osebja s partnerskimi institucijami s celega sveta. Z 9.500 mednarodnimi študenti je Lorenska univerza vodilna v Franciji po Erasmus mobilnosti. Zaradi stimulativnega okolja za doktorske študente ima Lorenska univerza 1.800 vpisanih doktorskih študentov vsako leto. Od tega je približno polovica iz 90 različnih držav, vpisani so v osem različnih doktorskih šol, letno pa je izvedenih 400 zagovorov doktorskih disertacij. Lorenska univerza nudi svojim 60.000 študentom programe z vseh področij in fleksibilna izobraževanja za doživljenjsko učenje. Multidisciplinarna narava raziskovalne dejavnosti v Lorraine-u združuje več kot 3.900 raziskovalcev, organiziranih v deset raziskovalnih klastrov. Njihove bazične in aplikativne raziskave so osredotočene na mednarodno pomembna prioritetna področja in zgodovinske vrednote regije: ohranjanje naravnih virov in okolja, implementacija novih virov energije, obvladanje verige vhodnih materialov in končnih izdelkov, razvoj računalništva, ohranjanje zdravja in boj proti boleznim starostnikov ter tudi razvoj bazičnih ved kot so matematika, sociologija, inženirstvo, biologija in druge.
     
     

  Fakulteta za farmacijo, 
  Univerza v Ljubljani

   UL_FFA
  Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina univerzitetna ustanova v Sloveniji za študij farmacije in vodilna univerzitetna ustanova na področjih farmacije, klinične biokemije, toksikologije in kozmetologije v regiji. Cilj Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je ustvarjanje okolja, ki podpira izobraževanje, raziskave in storitve ter tako promovira raziskave in razvoj zdravil. Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani gresta raziskovalna in pedagoška dejavnost z roko v roki. Študente vzpodbujajo k sodelovanju pri raziskavah v drugi polovici magistrskih programov, kar se kaže v odličnosti in motiviranosti diplomantov. Področja ekspertize Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so odkrivanje bioloških označevalcev, celična biologija, molekularna farmakologija in toksikologija, in-silico metode razvoja zdravil, sinteza in vrednotenje spojin vodnic/kandidatnih zdravil in vitro, farmakokinetično/farmakodinamsko modeliranje, validacija analitskih in bioanalitskih metod, razvoj farmacevtskih oblik, razvoj prototipov novih trdnih farmacevtskih oblik, razvoj naprednih dostavnih sistemov, nanotehnologija, fitofarmacija, farmacevtska biotehnologija. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani ima približno 1.400 študentov in približno 150 zaposlenih raziskovalcev in pedagoških delavcev. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je močno vpletena v bazične in aplikativne raziskave, ki jih financira vlada (68 %), farmacevtska industrija (21 %) in EU projekti (11 %). Odlično dolgotrajno sodelovanje s farmacevtsko industrijo se kaže v številnih patentnih prijavah in podeljenih patentih.
     
     
   

  Fakulteta za matematiko in naravoslovje, 
  Univerza v Kielu

   CAU
  Univerza v Kielu, uradno Christian-Albrecht univerza v Kielu (nemško Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, okrajšava CAU, neformalno poznana kot Christiana Albertina), je univerza v mestu Kiel v Nemčiji. Ustanovljena je bila leta 1665 pod imenom Academia Holsatorum Chiloniensis. Ustanovil jo je Christian Albert, knez Holstein-Gottorpa. Danes ima približno 27.000 študentov. Univerza v Kielu je največja, najstarejša in najbolj prestižna univerza v regiji Schleswig-Holstein. Do 1864/66 ni bila le najsevernejša univerza v Nemčiji, temveč tudi druga največja univerza na Danskem. Med pedagoškimi delavci, alumni in raziskovalci Univerze v Kielu je 12 nobelovih nagrajencev.

  Fakulteta za matematiko in naravoslovje je druga največja fakulteta Univerze v Kielu. Vpisanih ima 5.700 študentov in zaposlenih 140 profesorjev – kar je največ pedagoškega osebja zaposlenega na eni fakulteti. Poleg tega je po financiranju iz zunanjih virov med prvimi v Nemčiji. Fakulteta za matematiko in naravoslovje Univerze v Kielu je razdeljena na osem oddelkov: Matematika, Fizika, Kemija, Farmacija, Biologija, Geografija, Geoznanost in Morska znanost.
     

     EU_Erasmus_OEMNOM