logo_new_si

MREŽA ZAUPNIH OSEB NA ČLANICAH UNIVERZE V LJUBLJANI

 

Zaupna oseba UL FFA_webNa Univerzi v Ljubljani in Fakulteti za farmacijo kot njeni članici se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika. Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev. Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov.

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja. V kolikor doživljate nasilje se lahko obrnete na zaupno osebo na naši fakulteti.

Zaupna oseba
• vam bo zagotovila podporo, poskrbela za varen prostor za pogovor z vami,
• vas bo seznanila z vašimi pravicami in informirala o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
• vas bo seznanila z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
• vam nudila drugo podporo pred in med postopkom prijave, v kolikor se boste zanjo odločili,
• bo varovala vse podatke, s katerimi jo boste seznanili. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se boste s tem strinjali.

 
Več o prepoznavanju in preprečevanju nasilja v akademskem okolju je dostopno na strani UL.

Zaupni osebi UL FFA sta: 

Izr. prof.  dr. Tihomir Tomašič
tihomir.tomasic@ffa.uni-lj.si

Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž
mirjam.gosenca.matjaz@ffa.uni-lj.si