logo_si

MREŽA ZAUPNIH OSEB NA ČLANICAH UNIVERZE V LJUBLJANI


Zaupna oseba UL FFA_webUniverza v Ljubljani želi ustvarjati okolje, v katerem je zagotovljeno spoštovanje dostojanstva vseh oseb. V ta namen je na članicah vzpostavila mrežo zaupnih oseb za varovanje dostojanstva, na katere se lahko obrnejo študenti in zaposleni v primeru nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. 


Osnovne naloge zaupne osebe so zagotoviti pomoč in podporo žrtvi, zlasti pa varen prostor za pogovor, seznanitev žrtve z njenimi pravicami, jo informirati o možnostih in postopkih, ji svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.


Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja. Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s pravilnikom.


Več o prepoznavanju in preprečevanju nasilja v akademskem okolju je dostopno na strani UL.
Zaupni osebi UL FFA sta: Izr. prof.  dr. Tihomir Tomašič
tihomir.tomasic@ffa.uni-lj.si

Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž
mirjam.gosenca.matjaz@ffa.uni-lj.si