logo_new_si

Farmacevtska tehnologija 2

Enoviti magistrski študij farmacija, 5. semester

Obseg: 105 ur (55 ur predavanj, 45 ur vaj, 5 ur druge oblike), 8 ECTS

Učitelj: prof. dr. Albin Kristl

Predmet predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo Farmacevtske tehnologije 1 in omogoča študentu obvladovanje več raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja načrtovanja, izdelave in vrednotenje zdravilnih pripravkov. Pri tem študent razvija kritično in samokritično presojo, sposobnost uporabe znanja v praksi, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij itd, tako da je sposoben z integralnim pristopom uporabiti pridobljeno znanje.

Učbeniki in literatura

A. Martin, Physical Pharmacy, Lea and Febiger, Philadelphia, 1993. 
J. I. Wells, Pharmaceutical Preformulation: The Physicochemical Properties of Drug Substances, Ellis Harwood Ltd, Chichester, 1988.
U. V. Banakar, F. Kozjek, Zdravilni sistemi, Slovensko farmacevtsko društvo, Ljubljana, 1994.
Skripta za vaje iz farmacevtske tehnologije 2