logo_new_si
Metaboliti azotioprina

Znižana aktivnost encima Tiopurin-metil-transferaze (TPMT) upočasni metabolizem tiopurinov in lahko pri običajnih odmerkih zveča tveganje za nastanek neželenih učinkov. Meritve metabolitov azatioprina omogočajo optimizacijo terapije s tiopurini saj olajšajo prepoznavanje poddoziranja, prevelikega doziranja in shunterjev potem, ko je terapija že uvedena. Za napoved neželenih učinkov oz prilagoditev prvih odmerkov tiopurinov ob uvajanju terapije pa se poslužimo farmakogenetske analize encima TPMT (polimorfizma 460 G>A in 719 A>G).