logo_new_si

Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja, 3. semester (2. letnik), izbirni predmet 

Obseg: 6 ECTS, 30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev

Nosilci predmeta:

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.

izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.

Koordinator vaj:

asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm.

Spletna učilnica: e-učilnica