logo_new_si

Raziskovalna dejavnost

  • Razvoj kadrov v sodelovanju z gospodarskimi družbami
    S povezovanjem prostorskih in kadrovskih potencialov z gospodarskimi družbami mladim strokovnjakom omogočamo, da se v okviru doktorskega ali specialističnega podoktorskega izobraževanja vključujejo v aplikativne projekte na področju razvoja novih farmacevtskih izdelkov, analitskih metod, vrednotenja (geno)toksičnosti učinkovin, registracije novih zdravil in regulative.  Namen tovrstnega sodelovanja je utrjevaje in poglabljanje povezovanja akademske in gospodarske sfere. Gospodarske družbe imajo možnost, da se mladi strokovnjaki v času izobraževanja poglobljeno in usmerjeno posvečajo aktualnim izzivom v njihovem podjetju.
  • Strategija Pametne specializacije RS
    Fakulteta za farmacijo želi v povezovanju s strateškimi partnerji s črpanjem sredstev v okviru slovenske Strategije pametne specializacije (S4) in ostalih kohezijskih sredstev nadgraditi in razvijati infrastrukturo in kompetence na matičnem področju razvoja zdravil z uveljavljanjem koncepta translacijskih raziskav na področju farmacije. Na odprti poziv Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije je Fakulteta posredovala pobudo z naslovom: »Center infrastruktur translacijskih raziskav v farmaciji v Sloveniji (CITRI.si)«. Pobuda naslavlja vse cilje, zapisane v Strategiji na prednostnem področju 2.3.2. Industrija - zdravje – medicina in je bila kot ena od najperspektivnejših predstavljena tudi na Investicijski konferenci, ki jo je SVRK organiziral v juniju 2015. Vzpostavitvi želi močno partnerstvo na področju, ki bo Slovenijo pozicioniral kot enega globalnih stebrov razvoja na področju biofarmacevtike v simbiozi med velikimi, srednjimi ter malimi in novo nastalimi podjetji; vzpostaviti Slovenijo kot vrhunski raziskovalni center za translacijske raziskave na področju farmacije in terapevtike, spodbuditi razvoj novih produktnih smeri vezanih na naravne sestavine in zdraviliški turizem (naravna zdravila, dermakozmetika ter celična terapevtika in rehabilitacija), ter povezati farmacevtsko industrijo pri razvoju kadrov.