logo_new_si

DNA – Gen za Apo E, polimorfizmi ε2, ε3 in ε4

Apolipoprotein E (ApoE) je protein, ki se nahaja predvsem na lipoproteinih bogatih s trigliceridi. Omogoča ali olajša njihovo vezavo na različne receptorje. Gen za apo E, velikosti 3,7 kb, se nahaja na lokusu 19q13.2 in je sestavljen iz 4 eksonov.

Polimorfizma C112R in R158C sta odgovorna za nastanek 3 alelov (ε2 = C112/158C, ε3 = C112/R158 in ε4 = R112/R158) in 6 različnih genotipov (ε2/2, ε2/4, ε2/3, ε3/3, ε3/4, ε4/4). Zaradi različne afinitete do receptorjev (ε2 ima le 1 % vezalne sposobnosti ε4) močno spreminjata intravaskularni obrat lipoproteinov in sta odgovorna za 14-17 % variabilnosti holesterola v serumu med osebki. Genotip ε2/2 (pogostnost 1:100–1:200) lahko ob prisotnosti dodatne motnje v presnovi lipoproteinov razvije hiperlipidemijo tip III, bolezen z visokim tveganjem za razvoj ishemične srčno-žilne bolezni že v mladosti. Pogostnost hiperlipidemije tip III je 1:1000–1:5000. Osebe z alelom ε4 imajo prav tako večje tveganje za razvoj ishemične srčno-žilne bolezni. Učinkovita vezava s trigliceridi bogatih lipoproteinov na LDL receptorje povzroči intravaskularno zadrževanje LDL in porast koncentracije LDL holesterola v serumu.

ε4 zaradi nesposobnosti vezave na protein "tau" pomembno prispeva k razvoju Alzheimerjeve bolezni, vendar določanje omenjenega polimorfizma trenutno še ni sestavni del algoritmov za ocenjevanje tveganja za razvoj bolezni.