logo_new_si

Socialna farmacija

Enovit magistrski študij Farmacija, 5. semester, obvezni predmet 

Obseg: 4 ECTS, 30 ur predavanj, 30 ur vaj

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Koordinator vaj:

asist. dr.  Ana Kodrič, mag. farm.

Informacije:

Predstavitev predmeta

Vsebina predmeta:

Cilji:

spoznati praktične vidike socialne farmacije.

Predmetno-specifične kompetence:

sposobnost razumevanja osnov javnega zdravja, načinov upravljanja z zdravjem in z zdravili ter poznavanje vplivov zdravil na posameznika kot člana sodobne družbe in na družbo kot celoto.

Spletna učilnica: e-učilnica


Literatura:

Osnovna:

1. L. Zaletel-Kragelj in sod. Uvod v javno zdravje. Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011

2. Povezave na spletne vire so podane v e-učilnici.

Dodatna:

1. Smith MC, Wertheimer AI. Social and Behavioral Aspects of Pharmaceutical Care. New York, London: Pharmaceutical Products Press, An Imprint of the Haworth Press, cop. 1996, 835 str.

2. Cipolle R, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical care practice. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1998, 359 str., Harding G., et al., Social  Pharmacy, Pharm. Press, London,1994, 197 str., Martin J., Handbook of Pharmacy Health  Education, Pharm. Press; London : Pharmaceutical Press, 2001, 299 str.