logo_new_si

Raziskovalna dejavnost

Programska skupina

Člani Katedre za sociano farmacijo sodelujemo v programski skupini Farmacevtska tehnologija in biofarmacija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil (glej P1-0189) na naslednjih področjih: farmakoepidemiologijafarmakoekonomikaklinična farmacijatežave povezane z zdraviliraziskave zdravstvenih izidov.

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (glej HTA-FFA)

Katedra za socialno farmacijo opravlja za naročnike raziskave, ki so v strokovni domeni njenega področja in vključujejo: farmakoekonomske raziskave, farmakoepidemiološke raziskave, raziskave primerjalne učinkovitosti, raziskave zdravstvenih izidov, raziskave težav povezanih z zdravili, pripravljamo sistematične preglede literature ter izvajamo statistične analize.

Aplikativno raziskovalna mreža Fakultete za farmacijo (glej ARM-FFA)

ARM-FFA je mreža v okviru katere izvajamo projekte skupaj s kolegi, ki delujejo v zdravstvu. Osnova projektov so aplikativne raziskave, katerih namen je t.i. znanstveno podprta lekarniška dejavnost ter z dokazi podprta medicina. Cilj je kakovostna nadgradnja zdravstvene dejavnosti na podlagi informacij, ki jih bomo pridobili iz raziskav. Projekti se usmerjajo predvsem  v optimizacijo in racionalizacijo zdravljenja z zdravili.