logo_new_si

Raziskovalni projekti

Sodelovanje pri raziskovalnih projektih (ARRS)

1.Razvoj visokokoncentriranih proteinskih formulacij in vrednotenje kinetike absorpcije po subkutani aplikaciji (L1-3160; 1.10.2021 - 30.9.2024)

V zadnjih nekaj desetletjih so zdravila z biološkimi zdravilnimi učinkovinami, zlasti monoklonska protitelesa (MAbs) prispevala k boljšemu terapevtskemu uspehu pri številnih boleznih. Dandanes na pomenu pridobivajo predvsem formulacije za subkutano dajanje in tako predstavljajo eno najpomembnejših vej farmacevtske industrije. Subkutana aplikacija ima v primerjavi z intravensko aplikacijo številne prednosti, a se pri razvoju formulacij za subkutano odmerjanje srečujemo s številnimi tehnološkimi izzivi, pri čemer ne gre prezreti zagotavljanja ustrezne stabilnosti proteinov in viskoznosti formulacij, ki lahko pomembno omejita možnost subkutanega dajanja.

Gre za aplikativen raziskovalni projekt, ki povezuje UL FFA ter Lek d.d., Novartisov Globalni razvoj zdravil/Tehnične raziskave in razvoj kot sodelujočega partnerja iz industrije. Katedra za farmacevtsko tehnologijo v projektu sodeluje pri identifikaciji novih pomožnih snovi za zniževanje viskoznosti formulacij za subkutano dajanje, pri izdelavi visokokoncentriranih formulacij z mAb in vrednotenju njihove stabilnosti in viskoznosti. Poleg tega razvijamo nove depo sisteme za nadzorovano sproščanje proteinov s krajšo biološko razpolovno dobo, ki jih ustrezno vrednotimo z vidika fizikalno-kemijskih lastnosti in biološke sprejemljivosti.

2. Razvoj biološko aktivnih in kemijsko obstojnih ksantofilov, temelječ na trajnostnem estrenju ksantofilov iz obnovljivih naravnih virov (J4-3092; 01.10.2021 - 30.09.2024)

Ksantofili so oksigenirani karotenoidi, ki so vpleteni v številne biološke procese (npr. fotosinteza) in so značilne rumene, oranžne ali rdeče barve. Soočajo pa se s številnimi težavami: so neobstojni in razpadajo, imajo nizko biološko uporabnost in jih stežka pridobivamo iz trajnostnih virov. V okviru projekta bomo poiskali trajnostne, naravne vire ksantofilov, razvili fleksibilno platformo za sintezo različnih ksantofilnih estrov, jim natančno proučili njihove lastnosti (antioksidativna aktivnost, varnost, kemična stabilnost, itd) ter razvili prototip končne prehranske oblike, s katero bi bilo možno ksantofile tudi jemati.

Projekt je sodelovanje Kemijskega inštituta in UL FFA, pri čemer je UL FFA zadolžena predvsem za razvoj končne prehranske oblike za peroralno jemanje. Tu bomo raziskali dve možnosti: i) enostavne oljne kapljice, kjer bomo ksantofilne estre raztopili v oljnem vehiklu in ii) razvoj tablete ali kapsule, kjer bomo ksantofilne estre, raztopljene v topilu napolnili v mezoporozne nosilce. Razvoj trdne peroralne oblike je bolj zaželen, saj le-ta izkazuje boljše sodelovanje bolnikov.