logo_new_si

Sodelovanje učiteljev fakultete za farmacijo v različnih organih

Univerza v Ljubljani – Senat
·prof. dr. Borut Božič - član

Univerza v Ljubljani - Komisija za raziskovalno in razvojno delo
·prof. dr. Stanislav Gobec - član

Univerza v Ljubljani - Komisija za magistrski študij
·prof. dr. Darko Černe

Univerza v Ljubljani - Komisija za doktorski študij
·prof. dr. Julijana Kristl - od 1.10.2014 naprej
·prof. dr. Danijel Kikelj

Univerza v Ljubljani - Komisija za za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL
·prof. dr. Julijana Kristl

Univerza v Ljubljani- Komisija za Prešernove nagrade
·prof. dr. Janko Kos

Univerza v Ljubljani - Komisije za pripravo izhodišč in spremljanje financiranja visokega šolstva in za
delitev sredstev na UL
prof. dr. Borut Božič - član

Univerza v Ljubljani– programski svet Biomedicina
·prof. dr. Borut Božič – podpredsednik
·prof. dr. Stanislav Gobec - član

Univerza v Ljubljani, Inovacijsko-razvojni institut - Svet
·prof. dr. Franc Vrečer
·prof. dr. Janko Kos

Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke – Komisija za zdravila II:
·prof. dr. Aleš Krbavčič - predsednik
·prof. dr. Samo Kreft - podpredsednik
·prof. dr. Mirjana Gašperlin

Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke – Komisija za homeopatska
zdravila
·prof. dr. Aleš Obreza
·prof. dr. Saša Baumgartner

Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke – Komisija za zdravila za
uporabo v veterinarski medicini:
·prof. dr. Stanko Srčič - strokovnjak s področja farm. tehnologije
·izr. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič - strokovnjak s področja farm. kemije

Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke - Komisija za farmakopejo
in za pripravo Nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji:
·prof. dr. Jelka Šmid Korbar
·prof. dr. Mirjana Gašperlin
·prof. dr. Uroš Urleb
·prof. dr. Aleš Obreza
·doc. dr. Tanja Gmeiner Stopar

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – Znanstveni svet biotehniške vede:
·prof. dr. Janko Kos

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – Znanstveni svet interdisciplinarne raziskave:
·prof. dr. Borut Štrukelj

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – Znanstveni svet naravoslovno matematične vede:
·prof. dr. Julijana Kristl

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije - Odbor za strokovna vprašanja
·prof. dr. Borut Božič - predsednik

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije - Komisija za register
·prof. dr. Borut Božič

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije - Komisija za specializacije
·prof. dr. Darko Černe

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije - Komisija za licence in izobraževanje
·prof. dr. Janja Marc - predsednica

Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Slovenski farmacevtski terminološki slovar:
·prof. dr. Mirjana Gašperlin
·prof. dr. Jelka Šmid Korbar
·prof. dr. Borut Božič
·prof. dr. Samo Kreft
·prof. dr. Janja Marc
·prof. dr. Aleš Mrhar
·prof. dr. Saša Baumgartner
·prof. dr. Darko Černe
·prof. dr. Aleš Obreza
·izr. prof. dr. Matjaž Jeras
·izr. prof. dr. Mitja Kos
·doc. dr. Damjan Janeš
·doc. dr. Mojca Lunder

Nacionalna protidopinška komisija:
·prof. dr. Joško Osredkar - predsednik

RS Ministrstvo za zdravje - Zdravstveni svet:
·prof. dr. Julijana Kristl

RS Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije - Komisija za strokovna vprašanja v zvezi s kozmetičnimi proizvodi:
·prof. dr. Mirjana Gašperlin

RS Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije - Medresorska podkomisija za dobro laboratorijsko prakso:
·doc. dr. Bojan Doljak

RS Ministrstvo za zdravje – Skupina za koordinacijo implementacije Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine
·prof. dr. Borut Božič

RS Ministrstvo za zdravje - Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo:
·prof. dr. Mirjana Gašperlin
·prof. dr. Aleš Mrhar
·prof. dr. Aleš Obreza

RS Ministrstvo za zdravje - Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko:
·prof. dr. Borut Božič
·prof. dr. Janja Marc
·prof.dr. Darko Černe

RS Ministrstvo za okolje in prostor - Znanstveni svet za gensko spremenjene organizme
·prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Slovenska znanstvena fundacija – Svet fundacije
·prof. dr. Franc Vrečer

Slovenska znanstvena fundacija - Znanstveni svet:
·prof. dr. Franc Vrečer
·prof. dr. Janez Kerč

Inovacijsko razvojni inštitut UL - član Sveta IRI:
·prof. dr. Franc Vrečer

Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto- Komisije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in eksperimentalni razvoj pri URS:
·prof. dr. Franc Vrečer

Krka d.d. – Svet sklada Krkinih nagrad:
·prof. dr. Franc Vrečer - predsednik znanstvenega odbora pri svetu sklada

Lek d.d. – organizacijski odbor Biocampa
·doc. dr. Zdenko Časar
·prof. dr. Janez Kerč

Slovensko farmacevtsko društvo
·prof. dr. Julijana Kristl - predsednica komisije za podeljevanje društvenih priznanj

Slovensko farmacevtsko društvo – Izdajateljski svet
·prof. dr. Franc Vrečer

Slovensko farmacevtsko društvo – Sekcija za Farmacevtsko kemijo
·izr. prof. dr. Marko Anderluh, predsednik

Slovensko farmacevtsko društvo – Sekcija za farmacevtsko tehnologijo
·doc. dr. Rok Dreu - predsednik

Lekarniška zbornica Slovenije - Delovna skupina za prenovo Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije in za poenotenje kompetenc in kognitivnih storitev v lekarniški dejavnosti
·izr. prof. dr. Mitja Kos

European Federation of Medicinal Chemistry Delovna skupina »Quality ond Visibility of Training in Medicinal Chemistry«,
·izr. prof. dr. Marko Anderluh - vodja

Evropska farmakopeja, EDQM:
·prof. dr. Uroš Urleb

Evropska agencija za zdravila (EMA), Odbor za dravila rastlinskega izvora
·prof. dr. Samo Kreft

Evropska agencija za zdravila (EMA), Odbor za registracijo zdravil v veterinarski medicini (CVMP) :
·prof. dr. Stanko Srčič

Evropska agencija za zdravila (EMA), Ekspertna skupina za znanstvene nasvete ( SAWP-V)
·prof. dr. Stanko Srčič

Evropska agencija za zdravila (EMA), ekspert za področje kakovosti zdravil za uporabo v veterinarski
medicini
·prof. dr. Stanko Srčič

Svet Evrope, Odbor za zdravstveno zaščito potrošnika, Odbor za kozmetiko (CD-P-SC (Steering Committee)
·prof. dr. Mirjana Gašperlin

Evropska zveza za raziskave in zdravljenje raka (EORTC) - Ekspertna skupina za receptorje in biomarkerje
·prof. dr. Janko Kos

Evropska farmakopeja, Skupina za biološka zdravila
·doc. dr. Tomaž Bratkovič

Evropska komisija - Evropski strateški forum za raziskovalno infrastrukturo
·prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan – članica delovne skupine

Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network- Svet
·prof. dr. Danijel Kikelj - predsednik

COST Action CM1106 Chemical Approaches to Targeting Cancer Stem cells – Upravni odbor
·prof. dr. Danijel Kikelj

COST Action MP1206 Electrospun nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications – Upravni odbor
·doc. dr. Petra Kocbek

European Federation of Medicinal Chemistry – Skupščina
·prof. dr. Danijel Kikelj

Mednarodna mreža, Pharmaceutical Solid State Research Cluster (PSSRC)
·prof. dr. Stanko Srčič, član Steering Committee

IUIS Subcommittee for the Standardization and Quality Assessment of Immunological Diagnostics
·prof. dr. Borut Božič

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, Graz - Scientific Advisory Board
·prof. dr. Stanko Srčič, član

European Society of Pharmacogenomics and Theranostics
·prof. dr. Janja Marc – generalna sekretarka

European Federation for Laboratory Medicine - Working Group for Personalised Laboratory Medicine
·prof. dr. Janja Marc – članica

Etična komisija za poskuse na živalih
·doc. dr. Simon Žakelj - podpredsednik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Strokovni svet za zaščito živali
·doc. dr. Jurij Trontelj - član

Državni izpini center – Šolska maturitetna komisija
·doc. dr. Simon Žakelj - član
·doc. dr. Jurij Trontelj- član

Uredništvo revije Current medicinal chemistry – Uredniški odbor
·prof. dr. Danijel Kikelj - član

Uredništvo revije European journal of pharmaceutics and Biopharmaceutics – Uredniški odbor
·prof. dr. Kristl Julijana - članica
·prof. dr. Stanko Srčič - član

Uredništvo revije Journal of biomedical nanotechnology - Uredniški odbor
·prof. dr. Kristl Julijana - članica

Uredništvo revije Macedonian Pharmaceutical Bulletin - Uredniški odbor
·prof. dr. Saša Baumgartner – članica

Uredništvo revije Journal of biomedical nanotechnology - Uredniški odbor
·prof. dr. Julijana Kristl – članica

Uredništvo revije Journal of drug delivery science and technology - Uredniški odbor
·prof. dr. Julijana Kristl – članica

Uredništvo revije Acta pharmaceutica – Uredniški odbor
·prof. dr. Stanko Srčič – član
·prof. dr. Odon Planinšek – član
·prof. dr. Janja Marc – članica
·prof. dr. Danijel Kikelj – član

Uredništvo revije Pharmaceutical Technology Europe (UK) – Uredniški odbor
·prof. dr. Stanko Srčič – član

Uredništvo revije ARKIVOC – Uredniški odbor
·prof. dr. Danijel Kikelj – član

Uredništvo revije Recent Patents on Drug & Delivery Formulation (USA) – Uredniški odbor
·prof. dr. Stanko Srčič – član

Uredništvo revije Farmacevtski vestnik
·prof. dr. Borut Štrukelj - odgovorni urednik
·izr. prof. Tomaž Vovk - član uredniškega odbora in gostujoči urednik
·prof. dr. Janja Marc - članica uredniškega odbora
·doc. dr. Jurij Trontelj - član uredniškega odbora

Uredništvo revije Lekarništvo
·prof. dr. Borut Štrukelj – odgovorni urednik

Uredništvo revije Farmakon
·prof. dr. Marija Sollner Dolenc - odgovorna urednica

Uredništvo revije Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
·prof. dr. Marija Sollner Dolenc - področna urednica
·prof. dr. Samo Kreft - član uredniškega odbora

Uredništvo revije MedChemComm
·izr. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič - članica uredniškega odbora

Uredništvo revije Acta chimica slovenica
·prof. dr. Danijel Kikelj - član uredniškega odbora
·prof. dr. Stanislav Gobec - član uredniškega odbora

Uredništvo revije Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (BiH)
·prof. dr. Stanko Srčič – član uredniškega sveta

Uredništvo revije International journal of biomedical science
·prof. dr. Borut Božič – član uredniškega odbora

Uredništvo revije Journal of the International Federation of Clinical Chemistry
·prof. dr. Borut Božič - član uredniškega odbora

Uredništvo revije Biochemia medica - Uredniški odbor
·prof. dr. Janja Marc - članica
·
Uredništvo revije Clinical chemistry and laboratory medicine - Uredniški odbor
·prof. dr. Janja Marc - članica

Uredništvo revije Drug metabolism and Drug Interactions - Uredniški odbor
·prof. dr. Janja Marc - članica

Uredništvo revije Genetics Research - Uredniški odbor
·doc. dr. Nataša Karas Kuželički – članica

Uredništvo revije Journal of Physiology and Pharmacology – Znanstveno svetovalni odbor
·prof. dr. Borut Božič – član

Uredništvo revije Journal of Pharmaceutical Health Service Research - Uredniški odbor
·izr. prof. Mitja Kos – član

Uredništvo revije Zdravstveno varstvo - Uredniški odbor
·izr.prof. Mitja Kos – član

Uredništvo revije Zdravniški vestnik - Uredniški odbor
·prof. dr. Aleš Mrhar – član

Uredništvo revije ACS Infectious Diseases - Znanstveno svetovalni odbor
·prof. dr. Stanislav Gobec - član

Uredništvo revije Slovenska kardiologija - Uredniški svet
·prof. dr. Joško Osredkar – član

Uredništvo revije Radiology & Oncology in Frontiers in Immunology - Uredniški odbor
·prof. dr. Janko Kos – član

Uredništvo revije Central European Journal of Biology
·prof. dr. Samo Kreft – področni urednik