logo_new_si

Upravljanje in komunikacija v biomedicini

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja, 2. semester (1. letnik), obvezni predmet

Obseg: 6 ECTS, 30 ur predavanj, 30 ur vaj

Nosilci predmeta:

doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.

doc. dr. Milan Skitek, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Uvod v upravljanje, upravljanje časa, osnove verbalne in neverbalne komunikacije, komunikacija v skupini, vodenje, javno nastopanje, značilnosti organizacije dela v medicinskem laboratoriju, komunikacija z bolnikom, komunikacija s sodelavci in drugimi zdravstvenimi delavci, reševanje konfliktov, pogajanja.

Spletna učilnica: e-učilnica