logo_new_si

Raziskovalna dejavnost

Farmacevtska kemija igra osrednjo vlogo pri odkrivanju zdravilnih učinkovin (ZU). Definirana je kot kemijska veda, ki vključuje biološke, medicinske in farmacevtske znanosti in se ukvarja z odkrivanjem, načrtovanjem in pripravo biološko aktivnih spojin, preučevanjem povezave med strukturo in delovanjem (SAR), metabolizmom in mehanizmom delovanja na molekulski ravni. Njena vloga v postgenomski dobi se razvija z vključevanjem novih ved.

Dolgoročni cilj Katedre za farmacevtsko kemijo je odkrivanje novih biološko aktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj v ZU na pomembnih terapevtskih področjih z uporabo kombinacije pristopov. Cilji so (i) odkrivanje in racionalno načrtovanje biološko aktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, (ii) njihova sinteza in (iii) biološko vrednotenje s poudarkom na odkrivanju novih protimikrobnih, anti-nevrodegenerativnih, imunomodulatornih in protitumornih spojin, ki so pomembne za ohranjanje zdravja ljudi zaradi naraščajoče bakterijske rezistence in staranja populacije.

Raziskovalno delo obsega:

-načrtovanje na osnovi strukture liganda in strukturno podprto načrtovanje novih modulatorjev izbranih tarčnih proteinov

-računalniško podprto odkrivanje novih biološko aktivnih spojin (sidranje, virtualno rešetanje, molekulska dinamika, homologno modeliranje)

-optimizacija afinitete in selektivnosti spojine zadetka do spojine vodnice

-optimizacija fizikalno-kemijskih lastnosti

-optimizacija določene kemijske reakcije
-preverjanje opisanega ali patentiranega sinteznega postopka in predlog nove sintezne poti
-sinteza standardov in intermediatov
-sinteza naravnih spojin
-sinteza fluorescenčnih označevalcev in prob
-določanje strukture spojin
-vrednotenje aktivnosti spojin v testih in vitro

-vrednotenje protibakterijske aktivnosti

-toksikološke študije

Seznam publikacij je dostopen na povezavi.

Več o raziskovalni dejavnosti na Katedri za farmacevtsko kemijo najdete na podstraneh:

Raziskovalno delo
Raziskovalni programi
Raziskovalni projekti
Bibliografija