logo_new_si

Enovit magistrski študij Farmacija

 

Enovit magistrski študij Farmacija traja 5 let (10 semestrov) in obsega skupaj 300 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant je magister/magistra farmacije (mag. farm.).

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog kjerkoli na farmacevtskem področju (lekarniška dejavnost, industrija, klinično biokemični in drugi diagnostični laboratoriji) ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Splošne kompetence

  • sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanja konkretnih strokovnih farmacevtskih, klinično biokemijskih, farmacevtsko tehnoloških in farmacevtsko biotehnoloških ter toksikoloških problemov, ki se pojavljajo v različnih delovnih okoljih,
  • usposobljenost in ustrezno širino za nadaljevanje usposabljanja na doktorski stopnji,
  • ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri odgovornem izvajanju strokovnih del ter pri analizi strokovnih vprašanj,
  • usposobljenost za individualno strokovno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri strokovnem komuniciranju z bolniki ter strokovnjaki s svojega in sorodnih področij,
  • ustrezna znanja za razumevanje in uporabno sodobnih tehnik in metod po vseh nivojih kompleksnosti, uporabnih na celotnem farmacevtskem in klinično biokemičnem področju,
  • usposobljenost za zagotavljanje kakovosti zdravil in postopkov,
  • ustrezno etično oblikovano strokovno osebnost za izvajanje poslanstva farmacevta.

Predstavitveni zbornik EM FAR 2024/2025
Predstavitveni zbornik EM FAR 2023/2024 

in zborniki preteklih let

Predmetnik EM FAR

 

Skrbnica študijskega programa:

izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos
E-pošta: kerecm@ffa.uni-lj.si