logo_new_si

Športna vzgoja - urnik in navodila 2023/24

 

Študenti/ke prvih letnikov izberete športno aktivnost glede na prostorske možnosti v prvem tednu predavanj.  
Za pridobitev frekvence je potrebno izkazati najmanj 75% udeležbo na posamezni športni vadbi, kar pomeni 20 obiskov.
Študenti/ke zbirate točke - obiske pretežno v okviru športov, ki so organizirani na UL FFA in skupnem programu aktivnosti v naravi; po dogovoru in s potrdilom habilitiranih predavateljev pa tudi na Univerzi v Ljubljani, Mariboru ali Primorski univerzi.
Obvezno prisotnost študenti/ke opravite praviloma v 1. letniku, nadomeščanje obiskov je mogoče samo po predhodnem dogovoru oz. dovoljenju športnega pedagoga!

Študenti/-ke športniki/-ce
v začetku študijskega leta posredujete svoje podatke in potrdila predavatelju športne vzgoje (šport, klub, igralno mesto, uspehi...) in z zastopanjem FFA na tekmovanjih Univerze v Ljubljani, pridobite ustrezno število ŠKT, v primeru, da ste aktivni član posamezne ekipe UL FFA  najmanj v dveh tekmovalnih sezonah.
Ponudba športnih programov izven sistema univerzitetnega športa ni nadomestilo za opravljen program športne vzgoje!
Program športne vzgoje se vpiše v elektronski indeks: opravil/la in je pogoj za vpis v 3. letnik.

ZDRAVNIŠKA OPRAVIČILA in STATUS ŠPORTNIKA/CE:
Zdravniška potrdila o morebitni oproščenosti in potrdila o statusu športnika je potrebno oddati do konca OKTOBRA 2023.
Status športnika/ce na UL FFA predvideva poleg potrdila OKS oziroma svojega matičnega kluba zastopanje na uradnih tekmovanjih Univerze v Ljubljani.


VPISOVANJE V PROGRAME – zimski in poletni semester 2023/2024

 

  • Zimski semester traja od ponedeljka 2.10.2023 do vključno petka, 19.1.2024. Poletni semester traja od ponedeljka, 19. 2. 2024, do petka, 7. 6. 2024.
  • Vpisovanje v programe športne vzgoje bo potekalo od ponedeljka, 2.10.2023 do petka, 6.10.2023.
  • Prijave na posamezno športno aktivnost sprejemam preko e-pošte na naslov dusan.videmsek@ffa.uni-lj.si.
  • Vse študentke in študenti, ki želijo menjati skupine, se lahko oglasijo v kabinetu 228 v drugem nadstropju v času govorilnih ur ali pošljejo prošnjo za spremembe na e-naslov: dusan.videmsek@ffa.uni-lj.si.
  • Urniki športne vzgoje so objavljeni na spletni strani UL FFA, na oglasni deski in pred kabinetom športne vzgoje.
  • Pomembno: vse potrebne informacije, vezane na predmet športna vzgoja, pridobite na spletnih straneh UL FFA s kliki na: UL FFA-študij-šport in športna vzgoja-urnik športne vzgoje-aktivnosti v naravi - navodila za vadbo in preko obvestil na VIS-u.
  • Govorilne ure v zimskem in poletnem semestru : vsak torek od 9:30 do 10:30 v kabinetu 228/2. nadstropje, oziroma po dogovoru.
  • Z vadbo pričnemo v ponedeljek, 9. 10. 2023, po urniku.

 

TEDENSKA VADBA - zimski in poletni semester 2023/2024

Pred udeležbo na vadbi preberite in dosledno upoštevajte navodila.

           
 PONEDELJEK                  
                                                              
 
 17:00 - 18:30              
 Odbojka 1                           
Gimnazija Vič, Tržaška 72
 18:30 - 20:00
 Odbojka 2
Gimnazija Vič, Tržaška 72
 *
 Pohodništvo
Rožnik
 
 
 
 TOREK
 
 
 09:30 - 10:30
 Govorilna ura
UL FFA, Aškerčeva cesta 7
 16:30 - 18:00
 Odbojka
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 16:30 - 18:00
 Fitnes
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 18:00 - 19:30
 Mali nogomet
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 19.30 - 21.00
 Trening ekip UL FFA
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 *
 Pohodništvo  Rožnik
     
 SREDA
 
 
 18:30 - 19:15
 Aerobika 1. skupina
Gimnazija Vič, Tržaška 72
 19:30 - 20:15
 Aerobika 2. skupina
Gimnazija Vič, Tržaška 72
 20:15 - 21:30
 Košarka
Gimnazija Vič, Tržaška 72
 *  Plavanje CK Tivoli, Celovška 25
 *  Pohodništvo  Rožnik
 
 
 
 ČETRTEK
 
 
 15:00 - 16:30
 Fitnes
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 16:30 - 18:00
 Odbojka
UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 *   Plavanje
CK Tivoli, Celovška 25 
 *  Pohodništvo  Rožnik
     
 PETEK
 
 
 *
 Pohodništvo  
Rožnik
 
 
 
 SOBOTA
 
 
 *
 Športne aktivnosti v naravi po programu  (pohodništvo, planinski izleti)
Planinskih izletov in pohodništva se lahko udeležujejo vse študentke in študentje UL FFA tudi, če obiskujejo druge programe pri predmetu Športna vzgoja.

V zimskem in poletnem semestru lahko študentke in študentje UL FFA po predhodnem dogovoru obiskujejo več dejavnosti oz. vadb pri predmetu Športna vzgoja.

*Pomembno:


Pohodništvo:
 

Prijavite se na program pohodništva. Na osnovi prijav in urnikov ostalih predmetov na UL FFA bomo skupno dogovorili dan in uro pohoda/ov.

Plavanje:
 
Prijavite se na program plavanja. Na osnovi prijav in urnikov ostalih predmetov na UL FFA bomo skupno dogovorili dan in uro plavanja.


Ljubljana, 15. 9. 2023                                                                                                                                               Viš. pred. Dušan Videmšek, prof. šp. vzgoje