logo_si

Športna vzgoja - urnik in navodila 2021/22

 

Študenti/ke prvih letnikov izberete športno aktivnost glede na prostorske možnosti v prvem tednu predavanj.  
Za pridobitev frekvence je potrebno izkazati najmanj 75% udeležbo na posamezni športni vadbi, kar pomeni 20 obiskov.
Študenti/ke zbirate točke - obiske pretežno v okviru športov, ki so organizirani na UL FFA in skupnem programu aktivnosti v naravi; po dogovoru in s potrdilom habilitiranih predavateljev pa tudi na Univerzi v Ljubljani, Mariboru ali Primorski univerzi.
Obvezno prisotnost študenti/ke opravite praviloma v 1. letniku, nadomeščanje obiskov je mogoče samo po predhodnem dogovoru oz. dovoljenju športnega pedagoga!

Študenti/-ke športniki/-ce
v začetku študijskega leta posredujete svoje podatke in potrdila predavatelju športne vzgoje (šport, klub, igralno mesto, uspehi...) in z zastopanjem FFA na tekmovanjih Univerze v Ljubljani, pridobite ustrezno število ŠKT. V primeru, da ste aktivni član posamezne ekipe UL FFA v najmanj dveh tekmovalnih sezonah.
Ponudba športnih programov izven sistema univerzitetnega športa ni nadomestilo za opravljen program športne vzgoje!
Program športne vzgoje se vpiše v elektronski indeks: opravil/la in je pogoj za vpis v 3. letnik.

ZDRAVNIŠKA OPRAVIČILA in STATUS ŠPORTNIKA/CE:
Zdravniška potrdila o morebitni oproščenosti in potrdila o statusu športnika je potrebno oddati do konca novembra 2020.
Status športnika/ce na UL FFA predvideva poleg potrdila OKS oziroma svojega matičnega kluba zastopanje na uradnih tekmovanjih Univerze v Ljubljani.

VPISOVANJE V PROGRAME – zimski semester 2021/2022

 

  • Zimski semester traja od petka, 1.10.2021 do vključno petka, 14.1.2022.
  • Vpisovanje v programe športne vzgoje bo potekalo od petka, 1.10.2021 do petka, 8.10.2021.
  • Prijave na posamezno športno aktivnost sprejemam preko e-pošte na naslov dusan.videmsek@ffa.uni-lj.si.
  • Vse študentke in študenti, ki želijo menjati skupine, se lahko oglasijo v kabinetu 228 v drugem nadstropju v času govorilnih ur ali pošljejo prošnjo za spremembe na e-naslov: dusan.videmsek@ffa.uni-lj.si.
  • Urniki športne vzgoje so objavljeni na spletni strani UL FFA, na oglasni deski in pred kabinetom športne vzgoje.
  • Pomembno: vse potrebne informacije, vezane na predmet športna vzgoja, pridobite na spletnih straneh UL FFA s kliki na: UL FFA-študij-šport in športna vzgoja-urnik športne vzgoje-aktivnosti v naravi - navodila za vadbo in preko obvestil na VIS-u.
  • Govorilne ure v zimskem semestru : vsak torek od 9:30 do 10:30 v kabinetu 228/2. nadstropje, oziroma po dogovoru.
  • Z vadbo pričnemo v ponedeljek, 11. 10. 2021, po urniku.

 

TEDENSKA VADBA - zimski semester 2021/2022

Pred udeležbo na vadbi preberite in dosledno upoštevajte navodila.

           
 PONEDELJEK    
 17:00 - 18:30  Odbojka Gimnazija Vič, Tržaška 72
 18:30 - 20:00  Odbojka Gimnazija Vič, Tržaška 72
     
 TOREK    
 09:30 - 10:30  Govorilna ura UL FFA, Aškerčeva cesta 7
 16:30 - 18:00  Odbojka UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 16:30 - 18:00  Fitnes UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 18:00 - 19:30  Mali nogomet UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
     
 SREDA    
 12:00 - 13:30  Pohodništvo (Rožnik)          Pred bazenom CK Tivoli, Celovška 25
 18:30 - 19:15  Aerobika 1. skupina Gimnazija Vič, Tržaška 72
 19:30 - 20:15  Aerobika 2. skupina Gimnazija Vič, Tržaška 72
 20:30 - 21:30  Košarka Gimnazija Vič, Tržaška 72
     
 ČETRTEK    
 15:00 - 16:30  Fitnes UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
 16:30 - 18:00  Odbojka UŠD Rožna dolina, Svetčeva ul.11
     
 PETEK    
 12:00 - 13:30 Pohodništvo, Nordijska hoja   Rožnik
     
 SOBOTA    
 10:00  Športne aktivnosti v naravi po programu  (pohodništvo, planinski izleti)


Planinskih izletov in pohodništva se lahko udeležujejo vse študentke in študentje UL FFA tudi, če obiskujejo druge programe pri predmetu Športna vzgoja.

V zimskem semestru lahko študentke in študentje UL FFA po predhodnem dogovoru obiskujejo več dejavnosti oz. vadb pri predmetu Športna vzgoja.

Pomembno:

Udeležba na posameznih športnih vabdbah je možna, če izpolnjujete PCT pogoj!
• Na vadbo prihajajte samo, če ste zdravi.
• Pred vhodom na vadbo si preberite navodila za varno vadbo.
• Upoštevajte vsa aktualna navodila NIJZ in upravnikov prostorov.
• Potrebno je pravilno nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje socialne razdalje.
• V času vadbe ni potrebno nositi maske.
• Na vadbo prihajajte v športnih oblačilih, tuširanje po vadbi ni možno.
• Zadrževanje v garderobnih prostorih ni zaželeno.
• Športni rekviziti se bodo razkuževali sprotno.
• V telovadnico na Gimnaziji Vič je vhod preko parkirnega prostora (ne preko glavnega vhoda).
 


Ljubljana, 14. 9. 2021                                                           Pred. Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje