logo_new_si

Raziskovalni programi ARRS

AKTIVNI

Razvrstitev: po šifri


ŠIFRA


Naslov


Trajanje


Vodja

P1-0189

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil

01.01.2018-31.12.2024

Albin Kristl

P1-0208

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

01.01.2022- 31.12.2027

Stanislav Gobec

P1-0420

Napredna imunološka zdravila in celični pristopi v farmaciji

01.01.2022 - 31.12.2027

Žiga Jakopin

P3-0298

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

01.01.2019 - 31.12.2024

Andrej Janež
Janja Marc

P3-0314

Sistemske avtoimunske bolezni

01.01.2022 - 31.12.2027

Katja Lakota
Borut Božič

P4-0127

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

01.01.2019 - 31.12.2024

Janko Kos



Prijava


Naslov


Trajanje


Vodja


802-15/
2023-2

Napredna sinteza za farmacijo in medicino 01.01.2024-31.12.2027 Andrej Emanuel Cotman


ZAKLJUČENI

Razvrstitev: po šifri


ŠIFRA


Naslov


Trajanje


Vodja

P1-0208

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

01.01.2015 - 31.12.2021

Stanislav Gobec

P3-0298

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

01.01.2015 - 31.12.2018

Andrej Janež
Janja Marc

P4-0127

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

01.01.2015 - 31.12.2018

Janko Kos