logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Sistemske avtoimunske bolezni

Šifra:

P3-0314

Obdobje:

01. januar 2022 - 31. december 2027

Obseg:

0,15 FTE

Vodja:

Katja Lakota

Veda:

3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18963

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18963

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18963

Opis:

Naš raziskovalni program P3-0314 vključuje revmatologe, pulmonologe, nevrologe, gastroenterologe, biokemike, farmacevte, molekularne/celične biologe, biostatike/bioinformatike, laboratorijske strokovnjake, ekonomiste in skupine bolnikov. Aktivnosti so predominantno usmerjene v optimizacijo terapije/preusmeritve zdravil, razjasnitev mehanizma vnetnih revmatičnih bolezni (VRB) za nove terapevtske tarče in uporabo avtoprotiteles/biomarkerjev za zgodnejšo diagnostiko/napoved aktivnost bolezni/prizadetost organov. Uvedli bomo celovito obravnavo bolnikov z VRB, s ciljem izboljšati življenjski slog in razviti učinkovit, finančno vzdržen model. Pridobili bomo podroben vpogled v farmakokinetiko bioloških zdravil v resničnem kliničnem okolju in pomagali zdravnikom pri boljših odločitvah zdravljenja bolezni s personaliziranim/stroškovno učinkovitim pristopom. Z precizno medicino bomo poglobili razumevanje fibrotičnih mehanizmov usmerjenih v metabolizem, ki bi lahko privedli do novih/boljših terapevtskih strategij pri sistemski sklerozi. Raziskave naravnih protiteles proti SAA1 bi lahko prispevale k inovativnemu pristopu pri zdravljenju prekomernega vnetnega odziva, ki se lahko pojavi pri COVID-19 in drugih boleznih (npr. sindromu aktivacije makrofagov, katastrofalnem antifosfolipidnem sindromu, septičnem šoku). Sistemski vaskulitisi so v revmatologiji običajno nujna stanja zaradi vpletenosti več organov/tveganja za odpoved vitalnih organov. Vključili bomo obsežne podatke iz večdimenzionalnih tehnologij z visoko ločljivostjo npr. posameznocelično RNA sekvenciranje, visoko dimenzionalno pretočno citometrijo, ATAC sekvenciranje, epiMethylTag analize, kurirani molekularne/celične/klinične podatke za izdelavo knowledge-based napovednih modelov z uporabo algoritmov strojnega učenja/umetne inteligence. To bo omogočilo identifikacijo najbolj ranljivih bolnikov v zgodnejših časovnih točkah. Sodelovali bomo pri razvoju (z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Ljubljani-Fakulteto za Elektrotehniko) biomimetičnega pristopa kakovostnejšim materialom/aplikacijam za implante bolnikov. Z ekonomskega vidika bomo raziskali dilemo, da v ekonomsko oceno zdravstvenih tehnologij za bolnike z VRB vključimo stroške izgub produktivnosti. Z izboljšavami biorx.si (orodje za zajemanje visokokakovostnih podatkov v klinični praksi) bomo pridobili popolnejše, kakovostnejše, bogatejše podatke, brez večjih obremenitev revmatologov. Nova zasnova biorx.si bo izvirna in omogočala hitrejše prilagajanje novim izzivom. Naš program, P3-0314 (2022-2027) si bo prizadeval za zmanjšanje osebnih, socialnih in zdravstvenih bremen sistemskih avtoimunskih bolezni, vključno z VRB, hkrati pa našim bolnikom zagotovil najvišjo možno kakovost oskrbe in standardov.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/hindexyears_20230209_140610_p3-0314.html