logo_si

Tajništvo

OE-Tajništvo-2022

 

 

Tajnik fakultete:


   

Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.


Pomočnik tajnika: 

 
Milena Petek, univ. dipl. ekon.
 
Tajnica vodstva:


   
Lidija Mataija, dipl. ekon.
Barbara Kosmač Pajntar, univ. dipl. kom.


Vodja knjižnice:


 

Borut Toth, prof. fil. in soc.


Kadrovska služba:


 

Marjetka Kirin, univ. dipl. psih.


Vodja študentskega referata:


 

Tanja Kadunc, dipl. org. tur.


Samostojna strokovna delavka - študentski referat:


 

Polona Škulj, dipl. ekon.


Samostojna strokovna delavka - študentski referat:


 

Teja Pečnik, dipl. ekon.


Samostojni strokovni delavec - študentski referat:


 

Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.


Vodja raziskovalnega referata:


 

Mateja Terčič, univ. dipl. soc.


Samostojna strokovna delavka - raziskovalni referat:
 
 
Darja Šviga, univ. dipl. prav.
Samostojni strokovni delavec - raziskovalni referat:

 
Blaž Bajec, univ. dipl. kult.
 


Vodja finančno računovodske službe:

Vodja nabavne službe:


 
Marko Ocvirk, univ. dipl. ekon.

Nataša Marčec, univ. dipl. ekon.
Špela Šmalc, univ. dipl. ekon.

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 

Milenka Sojer, ekon.

Jelka Lebar, dipl. ing. matematike


Strokovna delavka - računovodstvo:


 

Nada Žagar


Predavatelj športne vzgoje:


 

viš. pred. Dušan Videmšek, prof. šp. vzg.


Vodja službe za informatiko:


 

Tanja Gregorič, univ. dipl. org. inf.


Strokovni delavec - informatika:


 

Tomaž Kuštrin, rač. tehnik


Skrbnik podpore uporabnikom: 


 

Zlatko Stojanovski, inž. rač. dizajna


 

Receptorka:


 

Marta Pogačar


Tehnični delavec:


 

Boris Terobšič


Tehnični delavec - vzdrževalec prostorov in opreme: 


 
Darko Šaša

Tehnična delavka:


 
Sebina Mujagić