logo_new_si

Tajništvo

OE-Tajništvo-2022

 

Tajnik fakultete:


   

Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.


Tajnica vodstva:


   
Lidija Mataija, mag. posl. ved.
Barbara Kosmač Pajntar, univ. dipl. kom.


Vodja knjižnice:


 

Borut Toth, prof. fil. in soc.


Vodja kadrovske službe:   Mateja Pavlič, mag. org.  
       

Kadrovska služba:


 

Marjetka Kirin, univ. dipl. psih.
Marija Babnik Gatej, dipl. fran. in dipl. slov. (UN)

Vodja študentskega referata:


 

Tanja Kadunc, dipl. org. tur.


Samostojna strokovna delavka - študentski referat:


 

Polona Škulj, dipl. ekon.


Samostojna strokovna delavka - študentski referat:


 

Teja Pečnik, dipl. ekon.


Samostojni strokovni delavec - študentski referat:


 

Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.


Vodja raziskovalnega referata:

 

Mateja Terčič, univ. dipl. soc.


Samostojna strokovna delavka - raziskovalni referat:
 
Darja Šviga, univ. dipl. prav.


Samostojni strokovni delavec - raziskovalni referat:

 
Blaž Bajec, univ. dipl. kult.


 

Vodja finančno računovodske službe:

 
Saša Kulašić, univ. dipl. ekon.


Vodja področja / enote II:

  Marko Ocvirk, univ. dipl. ekon

 

Vodja nabavne službe:
 
Špela Šmalc, univ. dipl. ekon.
Nataša Marčec, univ. dipl. ekon.
 


Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:


Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 


Milenka Sojer, ekon.


Jelka Lebar, dipl. ing. matematike

Predavatelj športne vzgoje:


 

viš. pred. Dušan Videmšek, prof. šp. vzg.


Vodja službe za informatiko:


 

Tanja Gregorič, univ. dipl. org. inf.


Strokovni delavec - informatika:


 

Tomaž Kuštrin, rač. tehnik


Skrbnik podpore uporabnikom: 


 

Zlatko Stojanovski, inž. rač. dizajna


 

Receptorka:


 

Marta Pogačar


Tehnični delavec:


 

Boris Terobšič


Tehnični delavec - vzdrževalec prostorov in opreme: 


 
Darko Šaša

Tehnična delavka:


 
Sebina Mujagić