logo_si

Tajništvo

UL FFA Tajništvo

 

 

Tajnik fakultete:

   

Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.

Pomočnik tajnika:

    Judita Merjasec, mag. manag.

Tajnica vodstva:

 

Lidija Mataija, dipl. ekon.

Vodja knjižnice:

 

Borut Toth, prof. fil. in soc.

Vodja kadrovske službe:

 

Zdenka Gantar, viš. upr. del.

Vodja študentskega referata:

 

Tanja Kadunc, dipl. org. tur.

Samostojna strokovna delavka - študentski referat:

 

Polona Škulj, dipl. ekon.

Samostojna strokovna delavka - študentski referat:

 

Teja Pečnik, dipl. ekon.

Samostojni strokovni delavec - študentski referat:

 

Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.

Vodja raziskovalnega referata:

 

Mateja Terčič, univ. dipl. soc.

Samostojna strokovna delavka - raziskovalni referat:
 
  Darja Šviga, univ. dipl. prav.

Vodja finančno računovodske službe:

 
Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

  Tinka Leskovec, mag. bibl., inf. in zal. štud.
 

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 

Nataša Juvan, univ. dipl. soc.

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 

Milenka Sojer, ekon.

Strokovna delavka - računovodstvo:

 

Nada Žagar

Predavatelj športne vzgoje:

 

pred. Dušan Videmšek, prof. šp. vzg.

Vodja službe za informatiko:

 

Tanja Gregorič, univ. dipl. org. inf.

Strokovni delavec - informatika:

 

Tomaž Kuštrin

Receptorka:

 

Marta Pogačar

Tehnični delavec:

 

Boris Terobšič

Tehnični delavec - vzdrževalec prostorov in opreme: 

  Darko Šaša

Tehnična delavka:

  Sebina Mujagić