logo_new_si
logo LMD resized

 

Naziv laboratorija: Laboratorij za molekularno diagnostiko – Katedra za klinično biokemijo (LMD-KKB)
Naslov: Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Obratovalni čas: ponedeljek do petek, 9:00 – 15:00     

Telefonska številka: +386 (0)1 47 69 597, +386 (0)1 47 69 500
Faks številka: +386 (0)1 43 52 031
E-mail: lmd@ffa.uni-lj.si
Vodja: prof. dr. Joško Osredkar

Laboratorij za molekularno diagnostiko (LMD-KKB) je bil ustanovljen leta 2009 kot organizacijski del Katedre za klinično biokemijo Fakultete za farmacijo v Ljubljani. 
V laboratoriju izvajamo storitve za terciarni nivo zdravstva. Uporabljene metode so bile razvite s pomočjo naših strokovnjakov ali uvedene in optimirane glede na že znane postopke molekularne diagnostike. V laboratoriju trenutno opravljamo 19 kliničnih genetskih preiskav, namenjenih diferencialni diagnostiki in personalizirani medicni izbranih kroničnih in vrojenih metabolnih motenj ter farmakogenetike. Laboratorij je s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije pridobil dovoljenje za opravljanje preiskav na področju medicinske biokemije (0600-48/2020/10 z dnem 19.5.2021), to pomeni, da kakovost rezultatov zagotavljamo na predpisane načine in smo vključeni v mednarodno neodvisno kontrolo kakovosti INSTAND in RfB.

 
Hitrorazvijajoče področje molekularne genetike, svetovni razvoj novih tehnologij in spoznanja o pomenu genetskih preiskav za potrjevanje suma bolezni ali prepoznavanja nagnjenja h kroničnim boleznim, nas vseskozi spodbujajo k iskanju inovativnih rešitev. Možnost neposrednega sodelovanja s sodelavci in raziskovalci Katedre za klinično biokemijo nam omogoča takojšen prenos znanj iz razvojno-raziskovalnega področja v vsakdanjo laboratorijsko prakso; majhen delovni kolektiv in strokovna neodvisnost znotraj Fakultete za farmacijo pa nudita fleksibilnost in stalen strokovni razvoj, usmerjen v korist bolnika, laboratorijske medicine in zdravstva.

 

Laboratorij za molekularno diagnostiko s ponudbo kliničnih genetskih preiskav uspešno sodeluje s specialisti Pediatrične klinike (UKC Ljubljana), Splošne bolnišnice Celje in Kliničnega oddelka za gastroenterologijo (UKC Ljubljana), idr.. S številnimi tržnimi storitvami pa širi partnerstvo z raziskovalnimi inštitucijami in laboratoriji v tujini.

 

Mediji:

1. Naš cilj so kakovostne laboratorijske storitve (11.12.2009):http://www.dnevnik.si/clanek/1042322525

2. Farmakogenetika, Zdravje Slovencev (3.11.2013): http://4d.rtvslo.si/arhiv/zdravje-slovencev-dokumentarna-serija/174245675