logo_new_si

HTA-FFA

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

Katedra za socialno farmacijo opravlja za naročnike raziskave, ki so v strokovni domeni njenega področja in vključujejo: farmakoekonomske raziskave, farmakoepidemiološke raziskave, raziskave primerjalne učinkovitosti, raziskave zdravstvenih izidov, raziskave težav povezanih z zdravili, pripravljamo sistematične preglede literature ter izvajamo statistične analize.

Poročila raziskav, za katere so naročniki opredelili, da imajo javni status

Primerjalna raziskava modelov namenjenih farmakoekonomski raziskavi konjugiranih pnevmokoknih cepiv v Sloveniji: FEKO MODELI PNEVMOKOK 2010, zadnja posodobitev 13. 9. 2011.

Poročila raziskav, ki so nastale na pobudo v FFA 

Detiček A., Žerovnik Š., Kos M. Poraba sredstev za zdravila, priporočena v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni v letu 2013. UL- FFA 2015.

Članki, magistrske in doktorske naloge na področju socialne farmacije

V okviru Katedre za socialno farmacijo nastajajo tudi številne druge raziskave, ki so objavljene v člankih (glej SICRIS sistem oz. posamezne avtorje: Kos MLocatelli I) ter v magistrskih oz. drugih delih (glej knjižnica FFA).