logo_new_si

RAZPISI

Študenti Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo za posebne štipendije fundacij in ustanov.

Masterportal EU

Portal je namenjen predstavitvi magistrskih programov evropskih univerz.


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Javni sklad v okviru programov Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov. Več o štipendijah za izobraževanje v tujini na tem mestu.

Na spletni strani Javnega sklada so objavljeni razpisi sklada, pa tudi obvestila o drugih štipendijah, ki so na voljo za izobraževanje v tujini. Več informacij najdete tukaj.

Študij v tujini je oblika formalnega izobraževanja le, kadar gre za javno veljaven študijski program, sicer je to obštudijsko oz. neformalno izobraževanje.

V tem sklopu spletnih strani lahko najdete podrobnejše informacije o visokošolskih institucijah v tujini, rangiranju teh institucij glede na kakovost, finančnih virih, prijavi na tujo izobraževalno institucijo, izkušnjah slovenskih študentov na institucijah v tujini in druge uporabne informacije.

Obvestila