logo_new_si

Šport in športna vzgoja

Namen predmeta je izničiti negativne posledice sodobnega načina življenja ter izobraževati v športnem načinu preživljanja prostega časa v času študija in tudi v nadaljnjem življenju. Poseben pomen predmeta je v promociji zdravja, humanih medsebojnih odnosih, športnem obnašanju in razumsko kritičnem dojemanju športa kot družbenega pojava.

V okviru športne vzgoje so zajete vsebine športnega izobraževanja, organizirane rekreacije in tekmovalne oblike v številnih športnih zvrsteh: plavanje, aerobika, badminton, namizni tenis, fitnes,odbojka, košarka, nogomet, plesne dejavnosti... V okviru skupnih programov so organizirane aktivnosti v naravi, ki zajemajo športe kot so: pohodništvo, kolesarstvo, alpsko smučanje in deskanje, kajakaštvo, potapljanje...

Športne panoge se izvajajo v različnih oblikah in več stopnjah zahtevnosti. Študenti/ke se seznanjajo s tehniko in taktiko izbrane športne zvrsti (teoretična znanja, vpliv na organizem, varnost, šport v sodobni družbi...), pri rekreativnih in tekmovalnih oblikah pa je poudarek na psihofizičnih sposobnostih in nadgradnji osvojenih znanj.

Športna vadba je namenjena vsem študentom in študentkam UL FFA, obvezna pa je za študente 1. letnikov vseh smeri kot obštudijska dejavnost brez kreditnega ovrednotenja.

Študenti in študentke UL FFA sestavljajo reprezentance fakultete v različnih športnih zvrsteh in se udeležujejo univerzitetnih, državnih in mednarodnih tekmovanj.

Govorilne ure v zimskem in poletnem semestru: 
- vsak torek od 9:30 do 10:30 v kabinetu 228, 2. nadstropje UL FFA, ali po dogovoru 

Viš. pred. Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje
Kontaktdusan.videmsek@ffa.uni-lj.si

Aktualno >>

Urnik športne vzgoje UL FFA, zimski in poletni semester 2023/24
Aktivnosti v naravi
Center za obštudijske dejavnosti UL
Športno rekreativni programi UL 2023/2024
Tekmovanja Univerze v Ljubljani:  razpisi in rezultati