logo_new_si

Specializacije FFA & LZS

Fakulteta za farmacijo v povezavi z Lekarniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje izvaja specializacije iz naslednjih področij:

1. oblikovanja zdravil, 
2. preizkušanja zdravil, 
3. klinične farmacije, 
4. farmakognozije,
5. lekarniške farmacije,

V specialistični študij (1 do 5) se lahko vključijo kandidati, ki so končali univerzitetni program farmacije in imajo opravljen strokovni izpit. Izobraževanje traja 36 mesecev ter vključuje teoretični del (1 leto) v obliki predavanj in izpitov v okviru 3. stopenjskega bolonjskega izobraževanja in eksperimentalni del v ustreznih oddelkih farmacevtske industrije, lekarn, zavodov in fakultet. Po uspešno končanem programu si kandidat z izdelavo specialistične naloge in z opravljenim specialističnim izpitom pridobi naziv specialista za določeno področje.

Lekarniška zbornica Slovenije

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije- spremembe 1

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije- spremembe 2

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije- spremembe 3