logo_new_si

Status študenta

 

Od vključno 15. 12. 2016 velja, da če študent diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje pred iztekom študijskega leta, v katerem je vpisan, status študenta ohrani do 30. septembra. Sprememba je vezana na uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16), ki je začel veljati 15. 12. 2016.

Študent oziroma diplomant študija prve ali druge stopnje se po zaključku študijskega programa lahko odpove statusu študenta.


Portal eVŠ: Pogosta vprašanja