logo_new_si

Praktično usposabljanje EM FAR

Opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja EM FAR v tujini v okviru programa ERASMUS+

 

1.      Del praktičnega usposabljanja je mogoče opravljati tudi v okviru Erasmus prakse (ang. Erasmus training).

2.      Študent lahko v tujini opravi tisti del praktičnega usposabljanja, ki se opravlja v učnem centru, to je v zunanji lekarni oz. v bolnišnici pod nadzorom bolnišnične lekarne. Delavnice ter druge obveznosti, ki so sestavni del praktičnega usposabljanja mora opraviti na Fakulteti za farmacijo. Delavnice se izvajajo v jesensko zimskem ter pomladno poletnem terminu. Naloga študenta je, da uskladi udeležbo na delavnicah s prakso.

3.      Oddaja prijav oziroma predprijav v študentski referat v januarju  - eno leto pred odhodom oziroma v roku Erasmus razpisa.

4.      Odgovornost študenta je, da se dogovori z učnim centrom (lekarno) za opravljanje praktičnega usposabljanje v tujini. V ta namen potencialnemu učnemu centru komunicira vse potrebne informacije o zahtevah praktičnega usposabljanja.

5.      Informacije o praktičnem usposabljanju se dobijo pri koordinatorju praktičnega usposabljanja doc.  dr. Nejcu Horvatu, ki vsako leto predvidoma začetek maja pripravi predstavitev praktičnega usposabljanja za 4. letnike (lahko se jih udeležite že prej). Osnovne informacije o praktičnem usposabljanju so na razpolago tudi v e-učilnici (glej 4. letnik/Informacije za 5. letnik).

6.      Fakulteta za farmacijo bo z učnim centrom ter študentom sklenila tripartitno pogodbo glede opravljanja praktičnega usposabljanja. Gre za dodatno dokumentacijo, ki jo urejate s koordinatorjem praktičnega usposabljanja. Vso dokumentacijo vezano na Erasmus prakso pa urejate s prodekanom za mednarodno sodelovanje. Osnutek učnega sporazuma (Training agreement)

7.      Dokončna odločitev glede Erasmus prakse je potrebna do 26.1. (eno leto prej oz. v roku razpisa), informacija se pošlje na UL. Učni center študent lahko poišče tudi v nadaljevanju do dejanskega odhoda na PU.

8.      Ko študent najde lekarno in potencialnega mentorja za PU, izpolni dokument Učni sporazum, ki ga dopolni potencialni mentor – njegova organizacija in dokument vrne študentu.

9.      Podpisan in ožigosan Training agreement pošlje inštituciji (lekarni ali mentorju), ki ga bo sprejel, da ga še ta podpiše.

10.  Ko ima podpisan Training agreement, izpolni obrazec za štipendijo (Obrazec za finančno pomoč – na spletni strani UL) in ga odda na UL še pred odhodom v tujino.

11.  Študent s Fakulteto za farmacijo in učnim centrom podpiše tripartitno pogodbo o praktičnem usposabljanju.

12.  Ob prihodu domov mora koordinatorju praktičnega usposabljanja dostavili vso potrebno dokumentacijo skladno z navodili, ki so posredovana neposredno, na delavnicah ter preko e-učilnice praktičnega usposabljanja. S prodekanom za mednarodno sodelovanje pa študent ureja vso dokumentacijo vezano na Eramus prakso.