logo_new_si

Mobilnost študentov

Erasmus+ mobilnost študentov za študij (SMS)

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani (UL) oz. članica UL podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum (Learning agreement), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Erasmus+ mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP)

 

Erasmus+ program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija (diplomiranju ali magistriranju) opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študentu je na ta način omogočena nepozabna kulturna, jezikovna in zrelostna izkušnja, osebnostna rast, nova poznanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici UL in delodajalec, ki podpišeta dokument Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning agreement for Traineeship).


Navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja
ERASMUS+ študentska listina
Erasmus Charter for heigher education 2014 – 2020