logo_new_si

Vpisni rok v višji letnik

 

Vpisi za študijske programe EM FAR, S1 LBM in S1 KOZ bodo potekali elektronsko preko sistema VIS.

Vpisno obdobje: po razporedu iz obvestila
Natančna navodila bodo objavljena v sistemu VIS in na spletni strani.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom v katerega je trenutno vpisan.