logo_si

Strokovna dejavnost

Učitelji in sodelavci katedre za farmacevtsko tehnologijo sodelujejo kot strokovnjaki v organih:

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

1.Komisija za farmakopejo in pripravo nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
članici: prof. dr. Jelka Šmid-Korbar, prof. dr. Mirjana Gašperlin

2. Komisija za zdravila rastlinskega izvora
članica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

3. Komisija za homeopatska zdravila

4. Komisija za registracijo zdravil za veterinarsko uporabo
član: prof. dr. Stane Srčič

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Urad RS za kemikalije
Komisija za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s kozmetičnimi proizvodi
članica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

EMEA, London

Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP)
član: prof. dr. Stane Srčič


Svet Evrope, Bruselj

Odbor za zdravstveno zaščito potrošnika CD-P-SC (Steering Committee)
članica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Odbor za kozmetiko
članica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO

1.Sekcija farmacevtskih tehnologov SFD
Predsednik sekcije: doc. dr. Rok Dreu

2. Komisija za podeljevanje društvenih priznanj
članica: prof. dr. Julijana Kristl

KOT ČLANI UREDNIŠKIH ODBOROV

1. Acta Pharmaceutica, Zagreb 
član: prof. dr. Odon Planinšek

2. A Journal of drug delivery science and technology, Paris
članica: prof. dr. Julijana Kristl

3. Pharmaceutical Technology Europe, Chester (UK)
član: prof. dr. Stane Srčič

Članstvo v mednarodnih in domačih strokovnih organizacijah

1. APV (Arbeitsgemeinschaft fuer pharmazeutische Verfahrenstechnik)

prof. dr. Stane Srčič, prof. dr. Odon Planinšek

2. AAPS (American Association of Pharmaceutical Scientists)

prof. dr. Stane Srčič, prof. dr. Julijana Kristl

3. CRS (Controlled Release Society), Slovenia Local Chapter

predsednica: prof. dr. Julijana Kristl

4. APGI (Association de pharmacie galenique industrielle, F)

prof. dr. Julijana Kristl

5. APS (The Academy of Pharmaceutical Sciences, GB)

prof. dr. Julijana Kristl