logo_new_si

Strokovna dejavnost

Člani Katedre za farmacevtsko tehnologijo sodelujemo kot strokovnjaki v organih:

SAZU – Slovenski farmacevtski terminološki slovar

prof. dr. Mirjana Gašperlin (članica)

Ministrstvo za zdravje RS - Urad za kemikalije

prof. dr. Mirjana Gašperlin (članica komisije za strokovna vprašanja v zvezi s kozmetičnimi proizvodi)

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD)

prof. dr. Julijana Kristl (predsednica Sekcije farmacevtskih znanosti)

prof. dr. Mirjana Gašperlin (predsednica  izdajateljskega sveta)

izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk (članica izvršnega odbora Sekcije za farmacevtsko tehnologijo)

UL - Doktorski študijski program Biomedicina

prof. dr. Mirjana Gašperlin (koordinatorica znanstvenega področja Farmacija)

NAKVIS

prof. dr. Mirjana Gašperlin (ekspert)

KRKA

prof. dr. Julijana Kristl (članica nadzornega sveta)

JAZMP

izr. prof. dr. Petra Kocbek (članica Strokovne skupine za pripravo Formulariuma Slovenicuma)

izr. prof. dr. Ilija German Ilić (član Strokovne skupine za pripravo Formulariuma Slovenicuma)

izr. prof. Alenka Zvonar Pobirk (članica Komisije za homeopatska zdravila)

Mednarodna mreža, Pharmaceutical Solid State Research Cluster (PSSRC)

prof. dr. Stanko Srčič (član)

Člani uredniških odborov revij

Farmacevtski vestnik (izr. prof. Alenka Zvonar Pobirk)

Acta Pharmaceutica (izr. prof. Alenka Zvonar Pobirk)

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (prof. dr. Julijana Kristl, prof.dr. Stanko Srčič))

Journal of Biomedical Nanotechnology (prof. dr. Julijana Kristl) 

Journal of Drug Delivery Science and Technology (prof. dr. Julijana Kristl)