logo_new_si

Psihotropne snovi in zloraba zdravil

Nosilec: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predmet dograjuje in širi osnovna znanja o delovanju zdravilnih učinkovin in snovi, ki se zlorabljajo v neterapevtske namene in povzročajo neželene in toksične učinke. Študent se seznani s skupinami psihotropnih snovi in skupinami zdravil, ki so najpogosteje predmet zlorabe. Študent se podrobneje spozna z mehanizmi delovanja teh snovi, simptomi ter učinki prekomernega vnašanja v telo ter antidoti, ki jih pri zastrupitvah uporabljamo.

Študent je sposoben ugotavljati zastrupitve z določenimi učinkovinami, svetovati načine detoksifikacije ter ve, kako je urejena zakonodaja pri nas in v svetu, povezana z zlorabo zdravil in psihotropnih snovi.