logo_new_si

DNA – Gen za GALT, polimorfizem IVS5-24G>A

Galaktoza-1-fosfat uridiltransferaza (GALT; EC 2.7.7.12) je drugi encim Leloirjevega cikla in katalizira izmenjavo nukleotidne skupine med UDP-glukozo in galaktoza-1-fosfatom. Gen dolžine 3936 bp se nahaja na lokusu 9p13.3 in je sestavljen iz 11 eksonov.

Mutacija IVS5-24G>A je ena izmed mutacij značilnih za Duarte 2 galaktozemijo (D2). Homozigoti (D2/D2) imajo 50 % encimske aktivnosti, heterozigoti (D2/N) pa 75 %. Alelska frekvenca D2 je pri kavkazijcih od 2 do 8 %. Kljub benignosti Duarte 2 galaktozemije v neonatalnem obdobju, pa pri teh pacientih obstaja večja verjetnost pojava ovarijskega karcinoma in sive mrene v odrasli dobi.

Mutacija IVS5-24G>A se vedno pojavlja skupaj z mutacijo N314D (DNA – Gen za GALT (polimorfizem N314D)). Polimorfizem IVS5-24G>A je smiselno določati tudi skupaj s polimorfizmi za klasično galaktozemijo (G) (DNA – Gen za GALT (polimorfizem Q188R) in DNA – Gen za GALT (polimorfizem K285N)), saj imajo kombinirani heterozigoti za Duarte 2 in klasično galaktozemijo (D2/G) le 25 % encimske aktivnosti GALT, kar lahko pride do delnih znakov klasične galaktozemije in zahteva uvedbo brezgalaktozne diete v prvem letu življenja, če se želimo izogniti kataraktam in okvaram jeter v neonatalnem obdobju.