logo_new_si

Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati

Obseg in izvajanje predmeta

Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati je naslov izbirnega predmeta v 2. letniku Magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina (S2 LBM), ki obsega 30 ur predavanj in 30 ur seminarjev (6 kreditnih točk).

Izvajalci predmeta

Nosilec: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predmet študentu omogoči širše poznavanje in razumevanje posledic vseh tistih fizioloških ter patofizioloških procesov v organizmu, kjer so udeležene kisikove in/ali dušikove reaktivne zvrsti. Vsebina predmeta in seminarji študenta aktivno vpeljejo v področje hitrih, nekontroliranih radikalskih reakcij v organizmu, ki potekajo v območju izredno nizkih koncentracij. Pri predmetu obravnavamo: najnovejša spoznanja o radikalih z vidika nastajanja, kemičnih in fizikalnih lastnostih ter metod določanja; pregled kisikovih in dušikovih intermediatov v fizioloških in patofizioloških razmerah; radikalske reakcije v organizmu, njihove značilnosti, pomen in posledice; vpliv reaktivnih intermediatov na genetski material, proteine in lipidne membrane; metode določanja reaktivnih intermediatov; oksidativni stres, oksidativni status in antioksidante.

Študijska literatura

B. Halliwell, J. M. C. Gutteridge: Free Radicals in Biology and Medicine, 4th ed., 2007