logo_new_si

Socialna farmacija s farmakoepidemiologijo

Specializacija iz lekarniške farmacije, Specializacija iz klinične farmacije

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.

doc. dr. Lea Knez, mag. farm.

doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.

Informacije:

Izpitne teme z viri

Spletna učilnica: e-učilnica

Literatura:

Osnovna:

1. L. Zaletel-Kragelj in sod. Uvod v javno zdravje. Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011

2. Povezave na spletne vire so podane na spletnih straneh Fakultete za farmacijo (glej predmet).

Dodatna:

1. Smith MC, Wertheimer AI. Social and Behavioral Aspects of Pharmaceutical Care. New York, London: Pharmaceutical Products Press, An Imprint of the Haworth Press, cop. 1996, 835 str.

2. Cipolle R, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical care practice. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1998, 359 str., Harding G., et al., Social  Pharmacy, Pharm. Press, London,1994, 197 str., Martin J., Handbook of Pharmacy Health  Education, Pharm. Press; London : Pharmaceutical Press, 2001, 299 str.