logo_new_si

Toksikološka kemija

Nosilec: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Študent spozna področja in načine dela v toksikološki kemiji. V povezavi z že pridobljenim znanjem o ZU, o kemični reaktivnosti spojin ter o analiznih tehnikah se študent seznani s strupi, njihovo klasifikacijo po izvoru in načinu delovanja, spozna osnovne mehanizme delovanja strupov in spozna odvisnost delovanja strupov od odmerka, načina stika ali vnosa v organizem, od pogostnosti delovanja in od skupnega časa delovanja na organizem. Nadalje študent spozna analizne metode in njihovo uporabo za kvalitativno in kvantitativno opredeljevanje strupov in presnovkov izven in v organizmu.

Študent je tako sposoben ocenjevanja nevarnosti vnosa določene snovi v žive organizme. Zna predvideti in svetovati načine detoksikacije za zastrupljence. Pri načrtovanju novih zdravilnih učinkovin zna oceniti, kakšne spojine bi izkazovale čimmanj stranskih in toksičnih učinkov.