logo_new_si
alumni

 

V letu 2023 Univerza v Ljubljani (UL) začenja z novim ciklom mentorskega programa Alumni za študente. V osrčju projekta je osvetlitev delovnega mesta (job shadowing), kjer alumen študentu za en dan ponudi vstop v svoje delovno okolje. Gre za metodo, pri kateri študent spremlja izkušenega zaposlenega in prek opazovanja prejme ključne informacije o poteku dela. Študent si tako hitro in enostavno ustvari mnenje o določenem delovnem mestu, spozna delovni proces in zahtevana znanja ter kompetence, ki jih določeno delovno mesto zahteva. S tem študent pridobi informacije, ki mu lahko pomagajo pri njihovih nadaljnjih odločitvah za kariero. Več informacij o projektu je dosegljivih na tem linku.

Mentorstvo se lahko izvede v fizični ali virtualni obliki in je načeloma omejeno na 8 ur (ki pa se jih lahko razdeli tudi na dva ali več dni). Mentor in mentoriranec se povežeta preko mentorskega programa na portalu AlumniUL, kjer najdeta tudi vsa potrebna navodila za hitro in enostavno izvedbo mentorstva ter sledita mejnikom, ki jih morata opraviti.

Tri prednosti vključitve v mentorski program:

    1. Lahko spoznate, ali je določeno delovno mesto ustrezno za vas.
    2. Pridobite lahko koristne povezave in kontakte v organizaciji ali na področju, ki vas zanima.
    3. Pridobite dragocene praktične izkušnje.

Tudi UL Fakulteta za farmacijo (UL FFA) sodeluje v navedenem programu. V programu lahko sodelujejo študenti zadnjega letnika vseh študijskih smeri, pri enovitem mag. študiju Farmacija izjemoma 4. in 5. letnik ter dodatno leto).

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v programu, se prosimo javite na e-mail: Mojca.Kerec-Kos@ffa.uni-lj.si. Izbiro mentorja bomo skušali v čim večji meri prilagoditi vašim željam. Izvedba mentorstva mora biti zaključena do novembra 2023, število mest je omejeno.

Izkušnje študentov s projektom so zelo dobre. Na tej povezavi je objavljena izkušnja enega naših mentorskih parov.

Lepo vabljeni, da se pridružite programu mentorstva. V primeru dodatnih vprašanj sem vam na razpolago.

izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos

Vodja Kluba alumnov UL FFA in mentorskega programa na UL FFA