logo_new_si

Intelektualna lastnina, legislativa in regulativa

Magistrski študij Industrijska farmacija, 2. stopnja, 3. semester (2. letnik), obvezni predmet

Obseg: 5 ECTS, 45 ur predavanj, 15 ur seminarjev

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm.

prof. dr. Bojana Boh Podgornik


Informacije:

- Gradivo prof. Boh je dostopno tudi na tej povezavi. Za dostop potrebujete geslo, ki je bilo posredovano na predavanjih.

- Navodilo za pripravo seminarja.

Vsebina:

Patentna zakonodaja in sporazum TRIPS. Primeri EU in RS sodne prakse s področja intelektualne lastnine. Sekundarna EU in nacionalna zakonodaja na področju zdravil. Strategije v EU regulatornem omrežju. EU regulatorni postopki pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom. Patentna in regulatorna zaščita na področju zdravil. Regulatorna telematika. Absolutna in relativna terapevtska vrednost zdravil. Opolnomočenje vloge bolnikov, uporabnikov, potrošnikov. Elementi konkurenčne politike zdravil. Elementi zdravstvene politike zdravil.

Spletna učilnica: e-učilnica