logo_new_si

DNA – Gen za UGT1A1, polimorfizem (TA)n

UDP-glukuroniltransferaza 1A1 (UGT1A1) (E.C. 2.4.1.17) je encim, ki katalizira pretvorbo nekonjugiranega bilirubina v konjugiran bilirubin. Gen za UGT1A1 leži na kromosomu 2 (2q37) in je sestavljen iz 5-ih eksonov.

Polimorfizem (TA)n se nahaja v promotorju gena. V element A(TA)6TAA se vrine dodaten TA par in nastane zaporedje A(TA)7TAA, kar zmanjša vezavo transkripcijskega faktorja IID in s tem prepisovanje gena. Aktivnost encima pri homozigotih s 7 TA ponovitvami (genotip 7/7) je 70 % nižja kot pri homozigotih s 6 TA ponovitvami (genotip 6/6), kar vodi v blago nekonjugirano hiperbilirubinemijo imenovano Gilbertov sindrom. Pri Slovencih in ostalih Kavkazijcih je frekvenca genotipa 7/7 približno 14 %. Potrditev Gilbertovega sindroma kot vzroka hiperbilirubinemije je nujna zaradi izključitve potrebe po nadaljni invazivni diferencialni diagnostiki vzrokov hiperbilirubinemij, kot je jetrna biopsija. Genotip 7/7 pomembno prispeva k razvoju hiperbilirubinemije in nastanku žolčnih kamnov tudi pri dednih hemolitičnih anemijah in cistični fibrozi ter v kombinaciji z dodatnimi dejavniki tveganja k neonatalni hiperbilirubinemiji.

Genotipizacija polimorfizma (TA)n je pomembna tudi pri individualizaciji zdravljenja z zdravili, ki jih presnavlja UGT1A1, npr. irinotekan in atazanavir. Priporočilo o individualnem doziranju glede na genotip polimorfizma (TA)n je vključeno v navodilo za uporabo irinotekana, ki ga je odobrila Ameriška agencija za zdravila.