logo_new_si

Farmacevtsko trženje (IF)

Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 2. stopnja, 3. semester (2. letnik), izbirni predmet

Obseg: 5 ECTS, 45 ur predavanj, 15 ur vaj

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Farmacevtsko trženje (tržne raziskave, farmacevtski trg). Pravno okolje, socialno okolje. Trženjski splet. 4 P model (product, place, price, promotion). 4 C model (customer, cost, convenience, communication). Trženjske strategije. BCG matrika. SWOT analiza. Promocijska strategija.

Spletna učilnica: e-učilnica