logo_new_si

Mednarodna dejavnost

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije, Modul 1 (PERC)

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije je del evropske sheme podiplomskega izobraževanja in sicer eden od treh teoretičnih sklopov, potrebnih za pridobitev evropske specializacije iz radiofarmacije.

Namenjeno je farmacevtom, kemikom in biokemikom z (najmanj) zaključenim magisterijem iz omenjenih področij. Izobraževanje poteka pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za nuklearno medicino (EANM) v angleškem jeziku.

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije vključuje tri teoretične dvo-tedenske sklope (modul 1-3), ki potekajo v različnih evropskih državah in sicer:
•    modul 1: Farmacija (Pharmacy) v Ljubljani (Slovenija),
•    modul 2: Radiofarmacevtska kemija (Radiopharmaceutical chemistry) v Zurichu (Švica)
•    modul 3: Povezujoče teme (Associated topics) v Parizu (Francija) in Leipzigu (Nemčija).

Fakulteta za farmacijo PERC izvaja vsako drugo leto v sodelovanju s priznano švicarsko univerzo ETH Zurich in Kliniko za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

V šolskem letu 2016/17 bo izobraževanje potekalo od 28. 8. do 8.9. 2017.
Prijava/registracija: http://www.radiochem.pharma.ethz.ch/postgraduate-program/anmeldung.html

Mednarodno izobraževanje na področju razvoja zdravil, Modul 2 (CEMDC)

Fakulteta za farmacijo v sodelovanju s Semmelweis University v Budimpešti v okviru »Cooperative European Medicines Development Course – CEMDC« organizira 2. modul podiplomskega izobraževanja z naslovom »Non-clinical, pharmaceutical and early clinical development«.  Izobraževanje poteka vsako drugo leto.
CEMDC je integralni del akreditiranega multicentričnega izobraževalnega programa PharmaTrain – Mastering Medicines Development , ki v evropskem prostoru poteka na področju razvoja zdravil.