logo_new_si
logo LMD resized

 

Seznam laboratorijskih preiskav, ki jih laboratorij izvaja redno:

Preiskava

Namen uporabe  

Odvzem in transport vzorca

DNA-Gen za VDR

(polimorfizemBsmI)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za VDR

(polimorfizemFokI)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za COL1A1

(polimorfizem Sp 1)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za Apo E

(polimorfizmi ε2, ε3 in ε4)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za GALT

(polimorfizem Q188R)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za GALT

(polimorfizem K285N)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za GALT

(polimorfizem N314D)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za GALT

(polimorfizem IVS5-24G>A)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za GALT

(polimorfizem L218L)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za UGT1A1

(polimorfizem (TA)n)

Namen

Odvzem/transport

Laktozna intoleranca

(polimorfizem -13910 C>T)

Namen

Odvzem/transport

Dedna hemokromatoza tip I    

(polimorfizmiC282Y, H63D in S65C)    

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za COMT

(polimorfizem 1947 G>A)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za MTHFR

(polimorfizem 677 C>T)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za MTHFR

(polimorfizem 1298 A>C)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za TPMT

(polimorfizem 460 G>A)

Namen

Odvzem/transport

DNA-Gen za TPMT

(polimorfizem 719 A>G)

Namen

Odvzem/transport

Metaboliti azotioprina
  
6-TGN in 6-MMP
  
Namen
   
Odvzem/transport
   
DNA analiza pri celiakiji
                 
 HLA-DQ2 in HLA-DQ8
 
Namen
 
Odvzem/transport
 
Izolacija in hramba DNA
  
    Odvzem/transport
  

  
  
Okrajšave:
VDR              receptor vitamina D 
COL1A1        α1 veriga kolagena I 
Apo E            apolipoprotein E 
GALT            galaktoza-1-fosfat-uridil-transferaza 
LCT               laktaza 
UGT1A1        UDP-glukuronil-transferaza 1A1
COMT           katehol-O-metil-transferaza
MTHFR         metilen tetrahidrofolat-reduktaza
6-TGN           6-tiogvanin
6-MMP          6-metilmerkaptopurin

 

Čas analize: Vse preiskave izvajamo enkrat mesečno. V primeru nujnega laboratorijskega naročila preiskavo naredimo najkasneje v enem tednu.

 


 

Poleg omenjenih preiskav laboratorij izvaja tudi različne preiskave in storitve v raziskovalne namene:

·         DNA – Gen za CYP2C19                      CYP2C19*2 (polimorfizem 681G>A)

·         DNA – Gen za CYP2C19                      CYP2C19*3 (polimorfizem 636G>A)

·         DNA – Gen za CYP2C19                      CYP2C19*17 (polimorfizem -806 C>T)

·         DNA – Gen za CYP2C9                        CYP2C9 *2 (polimorfizem (R144C)

·         DNA – Gen za CYP2C9                        CYP2C9*3 (polimorfizem I359L)

·         DNA – Gen za VKORC1                       (polimorfizem -1639 G>A)

·         DNA – Gen za CYP4F2                        (polimorfizem V433M)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *2(polimorfizma2850C>T in 4180G>C)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *3 (polimorfizem 2549delA)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *4 (polimorfizem 1846G>A)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *5 (delecija gena)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *6 (polimorfizem 1707delT)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *9 (polimorfizem 2613-2615delAGA)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *10 (polimorfizem 100C>T)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 *41 (polimorfizem 2988G>A)

·         DNA – Gen za CYP2D6                        CYP2D6 duplikacija gena

·         DNA – Gen za OATP1B1                      (polimorfizem 388A>G)

·         DNA – Gen za OATP1B1                      (polimorfizem 521T>C)

·         DNA - Gen za CYP3A4                         CYP3A4*1B (polimorfizem -392A>G)

·         DNA – Gen za CYP3A5                        CYP3A5*3 (polimorfizem 6986A>G)

·         DNA – Gen za ABCB1                          (polimorfizem 1236C>T)

·         DNA – Gen za ABCB1                          (polimorfizem 2677G>T/A)

·         DNA – Gen za ABCB1                          (polimorfizem 3435C>T)

·         DNA – Gen za ABCG2                          (polimorfizem 34G>A)

·         DNA – Gen za ABCG2                          (polimorfizem 421C>A)

·         DNA – Gen za OCT1                            (polimorfizem 480G>C)

·         DNA – Gen za OCT1                            (polimorfizem 1222A>G)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             TNFRSF11B (osteprotegerin)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             TNFSF11 (ligand receptorja za aktivator jedrnega dejavnika kB)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             CTSK (katepsin K), CTSS, CTSB

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             APOE (apolipoprotein E)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             LPL (lipoproteinska lipaza)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             HSD11B1 (11-ß-hidroksisteroid-dehidrogenaza 1)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             SLC2A4 (glukozni transporter 4)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             LIPE (hormonsko senzitivna lipaza)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             PPARG (s peroksisomskim proliferatorjem aktiviran receptor gama)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             ADIPOQ (adiponektin)

·         mRNA (kvantitativno) – Gen za             LPIN1 (lipin 1)

·         izolacija visokomolekularne DNA iz levkocitov

·         izolacija celične DNA iz drugih bioloških vzorcev

·         izolacija nizkomolekularne zunajcelične DNA

·         izolacija celotne RNA iz različnih tkiv

·         izolacija nizkomolekularne zunajcelične RNA

·         čiščenje izoliranih nukleinskih kislin

·         ocena količine in čistosti izoliranih nukleinskih kislin

 

Podrobnejši seznam in vsa dodatna pojasnila o storitvah za raziskovalne namene dobite na telefonski številki laboratorija.

 

 


 

Podatke o cenah storitev dobite na telefonski številki laboratorija.

 


 

Obratovalni čas: 9:00 – 15:00 
Telefonska številka: +386 (0)1 47 69 597, +386 (0)1 47 69 500