logo_new_si

Vodenje in upravljanje v farmacevtski industriji (IF)

Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 2. stopnja, 3. semester (2. letnik), izbirni predmet

Obseg: 5 ECTS, 45 ur predavanj, 15 ur vaj

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Upravljanje v farmacevtski industriji. Aplikacije farmacevtskih znanosti kot dodajanje vrednosti. Upravljanje v lekarništvu (javne lekarne, privatne lekarne).

Spletna učilnica: e-učilnica