logo_new_siCilji

Cilj projekta OEMONOM (ang. Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use, slo. Prosto dostopno izobraževalno gradivo o naravno prisotnih spojinah – viri, biološka aktivnost in uporaba) je priprava razumljivih, prosto in lahko dostopnih vsebin za strokovnjake, študente biomedicinskih ved in tudi laične javnosti o učinku naravnih spojin na zdravje ljudi.

Projekt je zastavljen kot sodelovanje osmih evropskih univerz in tudi vsa gradiva bodo dostopna v osmih maternih jezikih sodelujočih univerz (češčini, francoščini, nemščini, madžarščini, italijanščini, portugalščini, slovaščini in slovenščini).

Ozadje

Naravne spojine so vedno vzbujale pozornost zaradi svojih potencialnih učinkov na ljudi. Njihova uporaba je široka in vedno bolj priljubljena – deloma tudi zaradi napačnega prepričanja, da so vedno boljša in varnejša izbira od konvencionalnih zdravil. Gradiva, pripravljena v sklopu projekta OEMONOM, bodo seznanjala o pozitivnih in negativnih učinkih naravnih spojin, ki se uporabljajo za več različnih indikacij (infekcije, menopavzo in ginekološke težave, benigno hiperplazijo prostate, kašelj, kardiovaskularne bolezni, težave povezane s centralnim živčnim sistemom, kožne bolezni in gastrointestinalne motnje), ter tudi o vitaminih in simpatikomimetikih. Gradiva bodo pripravljena na osnovi najnovejših dostopnih znanstvenih dokazov in bodo vključevala tudi možne interakcije naravnih spojin s konvencionalnimi zdravili.

EU_Erasmus_OEMNOM