logo_new_si
ozadje

Financiranje

 

Pilotni projekt Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje potekata v okviru projekta »UL za trajnostno družbo – ULTRA«. Namen investicijskega projekta ULTRA je izvajanje pilotnih projektov osredotočenih na kurikularno prenovo 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL. UL je v okviru celovitega projekta pilotne projekte zastavila inter- in multidisciplinarno ter v vsakem pilotu povezala med sabo več članic. Na tak način bo UL celovito naslavljala izzive zelenega in digitalnega prehoda na različnih študijskih področjih kot tudi za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov, povezanih z zeleno in digitalno transformacijo družbe in gospodarstva.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost – NOO Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

noga