logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

Šifra:

P1-0208

Obdobje:

01. januar 2022 - 31. december 2027

Obseg:

6,19 FTE

Vodja:

Stanislav Gobec

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18926

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18926

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18926

Opis:

Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkritje novih biološko aktivnih majhnih molekul z možnostjo razvoja v učinkovine za uporabo na pomembnih terapevtskih področjih. Cilj bomo dosegli z uporabo kombinacije različnih farmacevtsko-kemijskih pristopov. V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje, racionalno načrtovanje, sintezo in biološko vrednotenje molekul z delovanjem na validirane tarče. Ta postopek bo ustvaril nove protinevrodegenerativne, protimikrobne, imunomodulatorne in protitumorne spojine, ki so zelo pomembne za javno zdravje. Raziskovalni program bo obravnaval različne tarče učinkovin, ki sodelujejo pri transmembranski in znotrajcelični signalizaciji, kot so npr. bakterijski in človeški encimi, membranski, znotrajcelični in jedrni receptorji ter ionski kanali. Uporabljali bomo sodobne strategije farmacevtske kemije, vključno z biomimetičnim pristopom in z načrtovanjem, ki išče navdih v naravnih produktih, načrtovanjem učinkovin na osnovi fragmentov, pristopi za doseganje selektivnosti in učinkovinam podobnih lastnosti. Oblikovali bomo tudi spojine, ki lahko hkrati modulirajo dve ali več tarč hkrati. Glavna področja raziskav, predlaganih za naslednje programsko obdobje, vključujejo razvoj novih učinkovin, ki delujejo na (i) nevrodegeneracijo z zaviranjem holin-esteraz, monoamin-oksidaz in kinaz ter modulacijo monoaminergičnih receptorjev in oksidativnih tarč, (ii) na več učinkovin odporne bakterije in koronaviruse z zaviranjem DNA giraze, topoizomeraze IV, MurA, D-Ala-D-Ala ligaze B, penicilin-vezočih proteinov, proteasoma, reduktaze enoil acil prenašalnega proteina (InhA) in cisteinskih proteaz, (iii) imunski sistem z modulacijo Tollu podobnih receptorjev in galektinov, zaviranjem imunoproteasoma in z O-vezane ß-N-acetilglukozamin transferaze (OGT), (iv) rakava stanja z zaviranjem hERG, kalijevih napetostnih kanalov (Kv1.3), beljakovine toplotnega šoka 90 (Hsp90) , DNA topoizomeraze II?, in proteasoma ter modulacijo prostaglandinskega E2 receptorja 4 (EP4). Pomemben del raziskovalnega programa bodo tudi toksikološki vidiki pri procesu odkrivanja učinkovin, vključno z določanjem (i) PADMET lastnosti novih spojin, (ii) mehanizma toksičnosti endokrinih motilcev, (iii) vpliva presnove na biološko aktivnost in toksičnost in (iv) učinkov antioksidantov na oksidacijsko stabilnost spojin.

Faze:

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:arrs_siRaziskovalni programi so (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.