logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

Šifra:

P1-0208 (B)

Obdobje:

01. januar 2015 - 31. december 2021

Obseg:

7,97 FTE

Vodja:

Stanislav Gobec

Veda:

1.09 Farmacija, 1.04 Naravoslovje/Kemija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9651

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9651

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9651

Opis:

Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtskokemijskih pristopov.V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, njihovo sintezo in biološko vrednotenje, z namenom odkrivanja spojin s protimikrobnim, protinevrodegenerativnim, imunomodulatornim in protirakavim delovanjem, ki so velikega pomena za zdravje ljudi zaradi naraščajoče resistnce bakterij in staranja prebivalstva. V okviru raziskovalnega programa bomo razvijali bioaktivne spojine, katerih tarče so udeležene v procesih prenosa informacij preko celičnih membran in znotrajceličnega signaliziranja kot so npr. bakterijski in humani encimi, membranski, intracelularni in jedrni receptorji in ionski kanali.   Uporabljali bomo moderne farmacevtskokemijske strategije, vključno z biomimetičnim pristopom in z načrtovanjem, ki išče inspiracijo v naravnih produktih. Iskali bomo selektivne modulatorje izbranih tarč z učinkovinam podobnimi lastnostmi, načrtovali pa bomo tudi multiple ligande, ki delujejo na dve ali več izbranih tarč. Glavna področja raziskav predlaganih za naslednje programsko obdobje obsegajo (i) odkrivanje protibakterijskih učinkovin, katerih tarče so bakterijski encimi in človeški lektini (optimizacija predhodno odkritih MurA-F inhibitorjev, inhibitorjev D-Ala-D-Ala ligaze B, inhibitorjev aspartatne ligaze, inhibitorjev transpeptidazne in transglikozilazne domene penicilin-vezočih proteinov z vidika jakosti delovanja, fizikalnokemijskih in ADMET lastnosti, odkrivanje inhibitorjev  reduktaze enoil acil prenašalnega proteina (InhA), DNA giraze B in topoizomeraze IV (ParE),  in odkrivanje antagonistov lektinov DC-SIGN and FimH), (ii)  odkrivanje imunomodulatorjev, katerih tarče so imunoprotessom, NOD1, NOD2 in Tollu-podobni receptorji (NOD1, NOD2, TLR4, TLR7 in TLR8 agonisti in antagonisti), (iii) odkrivanje antineurodegenerativnih spojin, ki se vežejo na napetostno odvisne natrijeve in kalijeve kanale in vplivajo na agregacijo beta amiloida, (iv) odkrivanje novih protirakavih spojin, katerih tarče so katepsin B, proteasom in pregnan-X-receptor, (v) toksikološki vidiki procesa odkrivanja učinkovin, ki vključujejo  napovedovanje tvorbe reaktivnih metabolitov, njihovo določanje in identifikacijo endokrinih motilcev v različnih serijah spojin ter (vi) raziskave uporabe rastlinskih sekundarnih metabolitov pri odkrivanju novih učinkovin.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/hindexyears_20230301_142901_p1-0208.html