logo_new_si

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

Šifra:

P4-0127

Obdobje:

01. januar 2019 - 31. december 2024

Obseg:

1,4 FTE

Vodja:

Janko Kos

Veda:

4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA, 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17661

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17661

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17661

Opis:

Rak, nevrodegenerativne in imunske bolezni predstavljajo veliko zdravstveno in socialno breme za našo družbo. Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se pričakuje, da bo breme teh večinoma starostnih bolezni v prihodnosti še večje. Da bi se izognili razpadu zdravstvenega sistema, so nujno potrebne nove, bolj učinkovite terapevtske strategije. Naš cilj je raziskati molekularne mehanizme, ki vodijo do patoloških procesov, in opredeliti nove potencialne tarče za razvoj novih zdravil in pristopov zdravljenja. Osredotočili se bomo v raziskave proteolitičnih encimov pri napredovanju raka, protitumorskega imunskega odziva, nevroinflamacije, znotrajcelične signalizacije RNA/protein interaktorjev pri nevroloških motnjah, inovativnih dostavnih sistemov za zdravljenje kroničnih vnetnih bolezni in raka ter mehanizmov nadzora alergij in avtoimunskih motenj. Skupna biotehnološka platforma bo omogočila iskanje in identifikacijo tarč, njihovo, validacijo, modulacijo in predklinično testiranje na celičnih in živalskih modelih za različne patologije. Inaktivacija in modulacija tarč bo mogoča z uporabo novih peptidaznih inhibitorjev, gensko spremenjenih varnih prehransko sprejemljivih bakterij, peptidnih mimotopov in različnih orodij, ki lahko zmanjšajo izražanje tarčnih proteinov. Naš cilj je preprečiti tumorsko invazijo in metastaziranje, povečati protitumorski imunski odziv z aktiviranjem citotoksičnih NK in T celic, odstraniti kolorektalne tumorje s citokinskimi vezalci na mlečnokislinskih bakterijah, in inaktivirati alergene in avtoprotitelesa s peptidnimi mimotopi. Prav tako bomo razjasnili mehanizme posttranskripcijskih sprememb RNA, ki so ključne pri napredovanju Alzheimerjeve bolezni, amiotrofične lateralne skleroze in frontotemporalne demence. Naše raziskave bodo izostrile vpogled v zapleten mehanizem patoloških procesov in zagotovile nove rešitve za zdravljenje pacientov, z namenom izboljšali izid bolezni in njihovo kakovost življenja. Naši rezultati so pomembni tudi za gospodarski razvoj naše družbe, saj zagotavljajo nove biotehnološke izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki so zanimivi za podjetja na področju biotehnologije, biomedicine in farmacije ali pa za ustanovitev novega podjetja. Nenazadnje bo naše znanje prispevalo k višji stopnji univerzitetnega izobraževanja in spodbudilo sodelovanje z odličnimi skupinami po vsem svetu.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/hindexyears_20230209_142017_p4-0127.html